ΘΕΟΔΩΡΑ Ι. ΚΑΧΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10 , ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, 13231

ΘΕΟΔΩΡΑ Ι. ΚΑΧΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10 , ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801077678
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148555501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 15-12-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 15-12-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

C.C.A.S. - CONSULTING COACHING AND SUPPORT

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10
  Πόλη:
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1 Υπηρεσίες μηχανικών 2. Οι Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού 3. Τα έργα πολιτικού μηχανικού. 4. Η ανάπτυξη και άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τομέα ανεγέρσεως ακινήτων, κτιριακών εγκαταστάσεων, κατοικιών, πολυκατοικιών, συγκροτημάτων κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και τουριστικών συγκροτημάτων επί ιδιόκτητων ακινήτων ή με το σύστημα της αντιπαροχής επί αλλότριων ακινήτων και η διαμεσολάβηση στις παραπάνω δικαιοπραξίες. Ειδικότερα η αγορά και πώληση οποιασδήποτε φύσεως ακινήτου και η κατασκευή, ανέγερση, βελτίωση, ανακατασκευή, ανάθεση κατασκευής ή ανέγερσης κάθε φύσεως οικοδομής ή κτιρίου και η διαμεσολάβηση σε αυτές τις δικαιοπραξίες. 5. Η ανάπτυξη και άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του τουριστικού κλάδου. 6. Η ανάπτυξη και άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στους τομείς μισθώσεων και υπομισθώσεως ακινήτων, παντός είδους εκμετάλλευση ακινήτων προς εμπορία και διαχείριση ακινήτων εντός και εκτός Ελλάδος. 7. Ανάληψη εργασιών διαφήμισης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στον τύπο Αθηναϊκό και επαρχιακό καθώς και σε δημόσιους και ιδιωτικούς υπαίθριους και μη χώρους με ίδια ή ξένα τεχνικά μέσα. 8. Η έρευνα αγοράς, μελέτη σχεδιασμό, ανάλυση, προγραμματισμό, όσον αφορά την προώθηση προϊόντων και παροχή υπηρεσιών κάθε τύπου και μορφής, την επιμέλεια παραγωγής διαφημιστικών σπότς, γραφικών με τη χρήση ηλεκτρονικής τεχνολογίας (video graphics computer animation), δημιουργία εμπορικών σλόγκαν, δημιουργία μακετών, εμπορικών σημάτων και λογοτύπων, επιμέλεια παρουσίασης προϊόντων και υπηρεσιών, εκμετάλλευση χώρων κάθε κατηγορίας πρακτόρευση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τον τύπο κ.λ.π. 9. Οργάνωση εκθέσεων προβολής επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων ή και παροχής υπηρεσιών κάθε μορφής, οργάνωση εμπορικών εκδηλώσεων και ενημερωτικών σεμιναρίων. 10. Η κατασκευή, η εμπορία και η συναρμολόγηση αντικειμένων χρησιμοποιούμενων στην κατασκευή οικοδομικών έργων και στον εξοπλισμό και την επίπλωση αυτών ανάλογα με το σκοπό χρήσεώς τους ως εργοταξίων, γραφείων ή κατοικιών. 11. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιωτικών τοιούτων. 12. Η εντός ιδιόκτητων ή μισθωμένων χώρων ίδρυση, εκμετάλλευση, μίσθωση, πώληση, εκμετάλλευση σε τρίτους με μίσθωμα, ή με συμμετοχή επιχειρήσεων εμπορίας κάθε είδους. 13. Η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης επίπλων, σκευών και εν γένει παντός είδους εξοπλισμού καταστημάτων εστίασης. 14. Έντυπα, σχεδιασμό Εταιρικής Ταυτότητας, Εμπορία διαφημιστικών Ειδών, Επιγραφές και Σημάνσεις, Ειδικές Κατασκευές διαφήμισης, Κατασκευή και σχεδιασμό περιπτέρων εκθέσεων, εμπορία συστημάτων προβολής (Stands), εκτυπώσεις μεγάλων διαστάσεων, εφαρμογές πολυμέσων, εφαρμογές διαδικτύου, σχεδιασμός και εκτέλεση προωθητικών ενεργειών, Υπηρεσίες επικοινωνίας και μάρκετινγκ, παραγωγή ραδιοφωνικών μηνυμάτων, οργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων και εμπορία Η/Υ και λογισμικού. 15. Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων , υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων , υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων. 16. Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης. 17. Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης και στρατηγικής διαχείρισης. 18. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ , οργάνωσης παραγωγής , κανόνες ασφαλείας , οικονομικής διαχείρισης , οικογενειακού προγραμματισμού. 19. Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων. 20. Οι υπηρεσίες υποστήριξης για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και την αναβάθμιση των γενικών συνθηκών διαβίωσης. 21. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παιδιών , εφήβων, ενηλίκων οικογένειας σε σχολικές μονάδες καθώς και η παροχής συμβουλών οικογενειακού προγραμματισμού. 22. Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων , επιμορφωτικών σεμιναρίων , επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων , εμπορικών εκθέσεων, ψυχαγωγικών εκδηλώσεων. 23. Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (γιόγκα , ρείκι , σιάτσου , pilates κτλ ) , αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης, αεροβικής γυμναστικής (εκπαιδευτικές) καθώς επίσης και οι υπηρεσίες ρεφλεξολογίας και αισθητικής. 24. Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών μέσα από εκφραστικές τέχνες και εσωτερική εστίαση. 25. Υπηρεσίες διοργάνωσης ταξιδιών , περιηγήσεων , εκδρομών , κράτησης για οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα) , μεσιτείας για οργανωμένες περιηγήσεις με παροχή καταλύματος , τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών. 26. Οι ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες μέσω τηλεφώνου , internet , skype, διαδικτυακές πλατφόρμες , e-learning , on line και από το εξωτερικό. 27. Η προβολή η διαφήμιση και η διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο. 28. Οι εμπορικές δραστηριότητες όπως το χονδρικό και λιανικό εμπόριο καφέ, τσαγιού , κακάο , μπαχαρικών , ελαίων , ελαιούχων καρπών ,αφεψημάτων , βοτάνων , αρωμάτων , ανθοϊαμάτων , προιοντων healing , αρωματικών φυτών , τροφίμων , ποτών , αναψυκτικών, καπνού κ.τ.λ. Οι ως άνω εμπορικές δραστηριότητες δύναται να ασκούνται και με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου ( e-shop). Όλες τις πιο πάνω δραστηριότητες η εταιρεία μπορεί να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά είτε συνεταιρικά είτε με σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα είτε συνάπτοντας χρηματοδοτικές μισθώσεις (franchise). Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο β) Να αγοράζει, να μισθώνει και να εκμισθώνει οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, καθώς και εξοπλισμό καταστημάτων, να αγοράζει, να μισθώνει και να εκμισθώνει ακίνητα, να αγοράζει και πωλεί χρεόγραφα, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
71121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Κύρια
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Δευτερεύουσα
46371001 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
46371002 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ Δευτερεύουσα
46371005 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46451000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47292100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47292202 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Δευτερεύουσα
47757600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
47910000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47912000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47919900 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Δευτερεύουσα
63113000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δευτερεύουσα
68101000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68101100 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
68101300 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ) ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
68201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
71121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
73111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
73111900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
77291200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
79112300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ (ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ) Δευτερεύουσα
82301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
82301102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
85311100 ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ON LINE) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85511000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85591905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
93131001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ (ΑΕΡΟΒΙΚΗΣ, ΠΙΛΑΤΕΣ, ΓΙΟΓΚΑ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα

Σύνδεση