(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)Ε. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΑΚΡΑΓΑΝΤΟΣ 22 , ΑΘΗΝΑ, 10442

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)Ε. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ


ΑΚΡΑΓΑΝΤΟΣ 22 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801083857
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148690201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 03-01-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 03-01-2019
Κατάσταση ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)Ε. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
(YPO EKKATHARISI)E. KYRIAKAKIS CHALYVOURGIKA PROIONTA
E. KYRIAKAKIS STEEL PRODUCTS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΚΡΑΓΑΝΤΟΣ 22
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ, ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΚΡΑΜΑΤΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΩΝ, ΑΠΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ SPIEGEL Η ΧΑΛΥΒΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΚΡΑΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΛΩΝ ΜΟΡΦΟΣΩΛΗΝΩΝ (HOLLOW PROFILES), ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΨΥΧΡΗ ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΗ ΟΛΚΗ ΡΑΒΔΩΝ ΧΑΛΥΒΑ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΑΕΡΑ Η ΔΙΑΝΕΜΗΤΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ Π.Δ.Κ.Α. ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑΜΑ ΦΑΓΗΤΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ, ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΑ Η ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ, ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΠΛΕΞΟΥΔΩΝ, ΑΡΤΑΝΩΝ (ΣΑΜΠΑΝΙΩΝ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΒΑΡΕΛΙΩΝ, ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΜΠΙΤΟΝΙΩΝ, ΚΟΥΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ), ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ Η ΛΙΘΟΚΟΛΛΗΣΗ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
24100000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ, ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΚΡΑΜΑΤΩΝ Κύρια
24101000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ Δευτερεύουσα
24101400 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΩΝ, ΑΠΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ SPIEGEL Η ΧΑΛΥΒΑ Δευτερεύουσα
24102000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ Δευτερεύουσα
24109000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΚΡΑΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
24201000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΛΩΝ ΜΟΡΦΟΣΩΛΗΝΩΝ (HOLLOW PROFILES), ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ Δευτερεύουσα
24310000 ΨΥΧΡΗ ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΗ ΟΛΚΗ ΡΑΒΔΩΝ ΧΑΛΥΒΑ Δευτερεύουσα
46491910 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΑΕΡΑ Η ΔΙΑΝΕΜΗΤΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ Π.Δ.Κ.Α. ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46491916 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑΜΑ ΦΑΓΗΤΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ, ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46691206 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΑ Η ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Δευτερεύουσα
46691216 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ, ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΠΛΕΞΟΥΔΩΝ, ΑΡΤΑΝΩΝ (ΣΑΜΠΑΝΙΩΝ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
46691923 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΒΑΡΕΛΙΩΝ, ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΜΠΙΤΟΝΙΩΝ, ΚΟΥΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ), ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ Δευτερεύουσα
46691926 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ Η ΛΙΘΟΚΟΛΛΗΣΗ Δευτερεύουσα
46691995 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Δευτερεύουσα
46721300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ Δευτερεύουσα

Σύνδεση