ΜΙΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΚΙΩΝΟΣ 5 , ΑΧΑΡΝΕΣ, 13671

ΜΙΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΣΥΚΙΩΝΟΣ 5 , ΑΧΑΡΝΕΣ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998236421
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8094101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 31-12-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 31-12-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΜΙΔΕΣ Ε.Ε.
MIDES E.E.
MIDES L.P.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΥΚΙΩΝΟΣ 5
  Πόλη:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1) Η ίδρυση, εκμετάλλευση και ο συντονισμός αρτοποιείων, καφεζαχαροπλαστείων εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής, καταστημάτων ταχυεστιάσεων καφεστιατορίων, αναψυκτήριων, σνακ μπαρ, παιδικής εστίασης αναψυχής, η πώληση ή μεταπώληση φρέσκων και κατεψυγμένων γλυκισμάτων, ειδών ζαχαροπλαστικής, άρτου, αρτοποιημάτων, αλμυρών κ.λ.π και λοιπών συναφών. 2) Ο εξοπλισμός των ως άνω καταστημάτων, υπηρεσίες διανομής προϊόντων διατροφής κ.λ.π. καθώς και η εμπορία των προϊόντων που παρασκευάζει. 3) Το εμπόριο χονδρικής πώλησης ειδών ζαχαροπλαστικής, τροφίμων γενικά, χαρτιού περιτυλίγματος, όλων των ειδών συσκευασίας. 4) Η εμπορία στην Ελλάδα ή και εξαγωγή και εμπορία στην αλλοδαπή των παραπάνω υλικών και προϊόντων. 5) Η εισαγωγή στην Ελλάδα από την αλλοδαπή μερικών και όλων από τα παραπάνω υλικά και προϊόντα. 6) Η αντιπροσώπευση ελληνικών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων, επιχειρήσεων ή οίκων, σχετικών με τη διάθεση των παραπάνω υλικών και προϊόντων ή και ειδών εξοπλισμού αυτών. 7) Η εμπορία και κατασκευή οιωνδήποτε συναφών προϊόντων ή εμπορευμάτων, είτε υπό μόνης της εταιρίας είτε δια εταιρικού συνεργασίας με άλλους ή άλλες εταιρίες οιασδήποτε εταιρικής μορφής. 8) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς που ανάγονται αμέσως ή εμμέσως στους σκοπούς της Εταιρείας. 9) Όλες οι παρεπόμενες των ανωτέρω παροχές και υπηρεσίες. 10) Η εταιρία για την εκπλήρωση του σκοπού της μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξάρτητα από τον εταιρικό τύπο της, που επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς, καθώς επίσης να συνιστά με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε τύπο εταιρίας που επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση