ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΥΜΦΩΝ 1 , ΓΛΥΦΑΔΑ, 16674

ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΥΜΦΩΝ 1 , ΓΛΥΦΑΔΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801099382
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149074801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 01-02-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 01-02-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

MOST WANTED WAREHOUSE - MYTHICAL ROUTES IKE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΥΜΦΩΝ 1
  Πόλη:
ΓΛΥΦΑΔΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Εταιρίας είναι: α. Η εκπόνηση ή η ανάθεση σε τρίτους της εκπόνησης οικοδομικών μελετών επί ακινήτων όλων των ειδικοτήτων μηχανικού όπως του Πολιτικού Μηχανικού, του Αρχιτέκτονα Μηχανικού, του Μηχανολόγου Μηχανικού, του Χημικού Μηχανικού, του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, του Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού, του Ναυπηγού Μηχανολόγου μηχανικού, του Ηλεκτρονικού Μηχανικού, του Μεταλλειολόγου και Μεταλλουργού Μηχανικού, του Μηχανικού Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Μηχανικού Αυτοματισμών, του Μηχανικού Περιβάλλοντος, του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης, του Ακουστικού Μηχανικού, του Μηχανικού Υλικών. Τέλος η υπηρεσία έκδοσης της πολεοδομικής άδειας από την αρμόδια αρχή και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία χρειαστεί για την επίτευξη του σκοπού αυτού. β. Η εκπόνηση ή η ανάθεση σε τρίτους της εκπόνησης μελετών ανακαίνισης και αναπαλαίωσης επί ακινήτων όπως εσωτερικής διακόσμησης, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, σχεδίασης σχεδίων εφαρμογής και μηχανολογικών, έρευνας αγοράς, επιλογής υλικών, οικονομοτεχνικής ανάλυσης, οργάνωσης και επίβλεψης εργοταξίου, φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης του τελικού αποτελέσματος, δημιουργία διαφημιστικών καταλόγων κ.α. γ. Η παροχή ή η ανάθεση σε τρίτους της παροχής γενικής επιστασίας σε κάθε είδους κατασκευαστικό έργο και οποιαδήποτε συναφή υπηρεσία, όπως του επιβλέποντος μηχανικού, του εργοδηγού τεχνικών έργων, του τεχνικού ασφαλείας, της γενικής δ/νσης εργοταξίου κ.α. δ. Η μεταποίηση και εμπορία κάθε είδους αντικειμένων οικιακής χρήσης, όπως έπιπλα και φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, οικοδομικά υλικά κήπου και εξωτερικών χώρων, φυτά, είδη οικιακής χρήσεως, είδη διακόσμησης, αξεσουάρ (κόσμημα, ένδυση και μεταχειρισμένα αντικείμενα). ε. Η κατασκευή ή ανάθεση της κατασκευής επίπλων και διακοσμητικώς ειδών κατοικίας και κήπου κάθε μορφής και προορισμού επί ακινήτων της κυριότητας της Εταιρίας ή τρίτων, συμπεριλαμβανομένης και της κατασκευής με το σύστημα της αντιπαροχής, όπως και την επίβλεψη κατασκευών, συντήρηση αυτών και διοίκηση και συντονισμό κατασκευαστικών έργων. στ. Η παροχή ή η ανάθεση σε τρίτους της παροχής διαχείρισης επί ακινήτων, όπως παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτου και οικοπέδου έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. ζ. Η παροχή ή η ανάθεση σε τρίτους της υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια ή μακρά διάρκειας, με ή χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών, όπως και της ενοικίασης ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοίκηση. η. Η παροχή ή η ανάθεση σε τρίτους τη υπηρεσίας ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων με οδηγό, ή χωρίς οδηγό, της υπηρεσίας ενοικίασης μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων. θ. Η παροχή ή η ανάθεση σε τρίτους τη υπηρεσίας ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ή άλλου χερσαίου μεταφορικού εξοπλισμού, χωρίς οδηγό. ι. Η παροχή ή η ανάθεση σε τρίτους τη υπηρεσίας ενοικίασης ειδών αθλητικού και μοτοσικλετιστικού ιματισμού, ειδών προστασίας αναβάτη (κράνη, θώρακες κ.α.), ειδών ταξιδιωτικού εξοπλισμού και ειδών κατασκήνωσης. ια. Η παροχή ή η ανάθεση σε τρίτους τη υπηρεσίας ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων, ειδών αναψυχής και αθλητισμού. ιβ. Η παροχή ή η ανάθεση σε τρίτους υπηρεσιών ταξιδιωτικών γραφείων, όπως διοργάνωση οργανωμένων περιηγήσεων (ταξιδιωτικών πακέτων), διοργάνωση περιηγήσεων (πρακτορείο ταξιδίων) για οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό, διοργάνωση δραστηριοτήτων άθλησης και αναψυχής, διοργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, περιηγήσεων και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων. ιγ. Η παροχή ή η ανάθεση σε τρίτους υπηρεσιών τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών, τουριστικών ξεναγών και πώλησης τουριστικών εισιτηρίων γενικά, με προμήθεια. ιδ. Υπηρεσίες οργάνωσης αγώνων ράλι αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και χώρων στάθμευσης μοτοσικλετών. ιε. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο καινούργιων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών, μοτοποδήλατων, ηλεκτρικών και συμβατικών ποδηλάτων, συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, αρθρωτών αλυσίδων για μοτοσικλέτες, ηλεκτρικού εξοπλισμού φωτισμού ή σηματοδότησης, λουκέτων για μοτοσικλέτες, εσωτερικών αεροθαλάμων από καουτσούκ για μοτοσικλέτες, φίλτρων λαδιού, φίλτρων βενζίνης και φίλτρων εισαγωγής αέρα για κινητήρες εσωτερικής καύσης, καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα, από καουτσούκ, που χρησιμοποιούνται στις μοτοσικλέτες. ιστ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο κρανών για μοτοσικλέτες και ποδήλατα, δερμάτινων και υφασμάτινων συνόλων για μοτοσικλέτες. ιζ. Υπηρεσίες εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ιη. Παροχή ή η ανάθεση σε τρίτους παροχής εργασιών κατασκευής, συντήρησης και επισκευή μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και ποδηλάτων, μερών και εξαρτημάτων μοτοσικλετών και υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μοτοσικλετών. ιθ. Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης για διαφημιστικούς λόγους, σε εκδηλώσεων εντός και εκτός studio, υπηρεσίες αεροφωτογραφιών, μικροφωτογράφισης και υποβρύχιας φωτογράφισης, εκτύπωσης φωτογραφιών, αποκατάστασης και ρετουσαρίσματος φωτογραφιών. κ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο φωτογραφικών μηχανών και κινηματογραφικών ειδών και συναφών ειδών. κα. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο αγαλματίων και άλλων ειδών διακόσμησης, κάδρων για φωτογραφίες, πίνακες ή παρόμοια είδη και καθρεπτών, από βασικά μέταλλα. κβ. Υπηρεσίες γραφίστα ή μακετίστα, έκδοση βιβλίων (σε φυσικό έντυπο ή ψηφιακή μορφή), περιοδικών και άλλες εκδοτικές δραστηριότητες, παραγωγή και πώληση κάθε είδους διαφημιστικού υλικού και ταινιών μικρού μήκους. κγ. Υπηρεσίες δημιουργίας και συντήρησης ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, υπηρεσίες διαχείρισης μέσων κοινωνικής δικτύωσης κδ. Η παροχή ή η ανάθεση σε τρίτους της υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, και υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων. κε. Υπηρεσίες ψυχολόγου, ψυχοθεραπευτή και παιδοψυχολόγου. κστ. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων σε εστιατόρια αυτοεξυπηρέτησης (self service), ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ - φουντ), με ή χωρίς παροχή σερβιρίσματος, με ή χωρίς παροχή καθίσματος. κζ. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από οινεστιατόριο ή οινομαγειρείο (οικογενειακή επιχείρηση, χωρίς προσωπικό). κη. Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης (καντίνα) ή παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου ή εστιατόρια που πωλούν μερίδες φαγητού σε πακέτα. κθ. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, ψησταριά, με ή χωρίς ζωντανή μουσική από ορχήστρα τριών τουλάχιστον οργάνων, [που υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά], με παροχή σερβιρίσματος. λ. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, με παροχή σερβιρίσματος. λα. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο, με παροχή καθίσματος αλλά όχι σερβιρίσματος. λβ. Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ, παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, ουζερί, καφέ-ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο, χωρίς παροχή καθίσματος. 3.2. Προς επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρία δύναται: α. Να ενεργεί κάθε πράξη που εξυπηρετεί την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, στον όνομα της ή για λογαριασμό Ελληνικών ή ξένων εταιριών. β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιονδήποτε τρόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. γ. Να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή επιχειρήσεις, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. δ. Να ιδρύει υποκαταστήματα, θυγατρικές εταιρείες, να συστήνει επιχειρήσεις και να συγκροτεί κοινοπραξίες ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην αλλοδαπή ή την ημεδαπή. ε. Να προβαίνει σε συγχώνευση, είτε με απορρόφηση ήδη υφιστάμενων είτε με σύσταση νέων βιομηχανικών ή εμπορικών εταιριών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
45402000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κύρια
45401000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46181212 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
46421000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ) ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46421146 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΑ Δευτερεύουσα
47646000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47646513 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ Δευτερεύουσα
47646521 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΚΑΙ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ Δευτερεύουσα
47646525 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ Δευτερεύουσα
47646540 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
47916500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
49393200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΕ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ Δευτερεύουσα
77111001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Δευτερεύουσα
77391302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ Δευτερεύουσα
93121001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση