ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 23 , ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ, 15236

ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 23 , ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800684862
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136261001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 30-09-2015
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 30-09-2015
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

YAMA SUSHI

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 23
  Πόλη:
ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΝΤΕΛΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

α.)Η παροχή προς τρίτους γευμάτων από εστιατόριο με σερβίρισμα και β.) Κάθε συναφής με τον παραπάνω σκοπός. 2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση