ΓΚΙΚΑΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 8 , ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, 13341

ΓΚΙΚΑΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 8 , ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801202040
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151631001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 06-08-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 06-08-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

V.G. PROJECT I.K.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 8
  Πόλη:
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ - ΦΥΛΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Άρθρο 2ο - ΣΚΟΠΟΣ 1.Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας 2. Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα 3. Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες 4. Θραύση, Καθαρισμός και Διαλογή άλλων απορριμμάτων για την ανάκτηση μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών. 5. Θραύση, Καθαρισμός και Διαλογή άλλων απορριμμάτων για την ανάκτηση μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών. 6. Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. 7. Άλλες επαγγελματικές, τεχνικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες π.δ.κ.α. 8. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης 9. Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια 10. Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο 11. Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο 12. Υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery) 13. Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο 14. Υπηρεσίες παροχής ποτών 15. Χονδρικό εμπόριο σιδήρου και χάλυβα σε πρωτογενείς μορφές 16. Υπηρεσίες καθαρισμού χωραφιού από άχρηστα υλικά 17. Εργασίες εκσκαφών και μετακίνηση γεών 18. Άλλες κατασκευαστικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά με ίδια υλικά 19. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 20. Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων για την μεταφορά επιβατών, μεταχειρισμένων 21. Χονδρικό εμπόριο άλλων ορυκτών 22. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στην μεταφορά αγαθών 23. Λιανικό εμπόριο ξυλείας σε πελεκούδια ή σε μοίρα 24. Χονδρικό εμπόριο ξυλάνθρακα, καυσίμου 25. Λιανικό εμπόριο υδραυλικών ειδών 26. Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών 27. Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 28. Εργασίες κατεδάφισης 29. Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 30. Οδικές μεταφορές οχημάτων 31. Ενοικίαση αυτοκινήτων 32. Εμπόριο και Επεξεργασία σκυροδέματος και οπλισμένου σκυροδέματος 33. Εκμετάλλευση αντλιών σκυροδέματος και οπλισμένου σκυροδέματος 34. Οικοδομικές εργασίες και κατασκευές 35. Ανακαίνιση κτιρίων 36. Διένεξη οδών 37. Υπηρεσίες ασφαλτόστρωσης 38. Επισκευές και κατασκευές πεζοδρομιών και πεζόδρομων. Για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών, η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
70221210 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Κύρια
38322201 ΘΡΑΥΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Π.Χ. ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
38323902 ΘΡΑΥΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Π.Χ. ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
56301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ Δευτερεύουσα
56301003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ Δευτερεύουσα
56301004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ Δευτερεύουσα
56301007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ Δευτερεύουσα
70221100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
71121300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
73201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
74902000 ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
82990000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση