ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 71 , ΑΘΗΝΑ, 14572

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 71 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801218732
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152011701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 19-09-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 19-09-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΡΙΑΔΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ARIADNE ENERGY

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 71
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΔΡΟΣΙΑ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

3.1. Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: 1. Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. 2. Οι υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά. 3. Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 4. Εμπορία - Αντιπροσώπευση και εγκατάσταση μηχανολογικού - ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. 5. Η διοργάνωση συζητήσεων, διαλέξεων, συνεδρίων καθώς και η έκδοση επιστημονικών εντύπων από την εταιρεία ή ακόμα και η συνεργασία με άλλες εταιρείες που άπτονται της φυσικής επιστήμης. 6. Η συμμετοχή επιστημονικών συνεργατών, επιστημόνων και βοηθητικού προσωπικού, που προσφέρουν υπηρεσίες στην εταιρεία σε συζητήσεις, διαλέξεις, σεμινάρια ή συνέδρια που γίνονται εντός και εκτός Ελλάδας. 7. Η διενέργεια ερευνητικών προγραμμάτων επί θεμάτων που άπτονται της φυσικής επιστήμης, καθώς και η χρηματοδότηση ή συνεργασία με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς για τη συμμετοχή σε κοινοτικά ή αναπτυξιακά προγράμματα. 3.2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται α) να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, β) να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό, γ) να συμμετέχει σε εθνικούς ή διεθνείς διαγωνισμούς και δ) να προβαίνει σε κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια για την επίτευξη του σκοπού της.-------------------------


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση