ΤHEFIXERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 248 , ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, 13562

ΤHEFIXERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 248 , ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801223822
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152123901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 30-09-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 30-09-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

THE FIXERS - ΦΙΞΕΡΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 248
  Πόλη:
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Α. Σκοπός εταιρείας είναι: 1. Η παροχή υπηρεσιών επισκευής, συντήρησης και εγκατάστασης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού και επισκευής ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης (συσκευών κινητής τηλεφωνίας, smartphones, ηλεκτρονικών υπολογιστών, φορητών και μη, tablets κλπ). 2. Η παροχή συμβουλών σχετικά με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και υπηρεσιών επίδειξης χρήσης ηλεκτρονικών συσκευών. 3. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων τους, και ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και των εξαρτημάτων τους, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών (ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών), καθώς και το λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών. 4. Το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, καθώς και το λιανικό εμπόριο οικιακών συσκευών, κουζινών, φούρνων και συσκευών μαγειρέματος. 5. Το λιανικό εμπόριο και η παροχή υπηρεσιών επισκευής ψυκτικών κλιματιστικών ειδών. 6. Η παροχή υπηρεσιών επισκευής, συντήρησης και εγκατάστασης ηλεκτρικού και άλλου επαγγελματικού εξοπλισμού. 7. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ζητήματα οργάνωσης επιχειρήσεων, διάρθρωσης λειτουργίας αυτών και λοιπών ζητημάτων διαχείρισης, καθώς και η παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης, οικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών προς συγγενείς επιχειρήσεις και τρίτους. 8. Η απόκτηση, διάθεση και εκμετάλλευση με οποιαδήποτε τρόπο εμπορικών σημάτων και λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων, η σύναψη συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise) και η παροχή σχετικών συμβουλών σε ζητήματα franchise, εμπορικών σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων και βιομηχανικής ιδιοκτησίας γενικά. Β. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: 1. Να συνάπτει δάνεια, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, factoring, leasing, κ.λ.π με Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα και με λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς. 2. Να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης και γενικότερα παραχώρησης χρήσης καταστημάτων και λοιπών επαγγελματικών χώρων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 3. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 4. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 5. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 6. Γενικά να προβαίνει, συμβάλλεται και ενεργεί κάθε νόμιμη πράξη προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46521102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Κύρια
33130000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33131000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33204000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46520000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46521106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
47423202 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Δευτερεύουσα
47790000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47799902 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47799903 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
62020000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Δευτερεύουσα
62090000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
70220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221303 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥ FRANCHISE ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
70224000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
82991906 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
95210000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση