ΞΥΛΕΙΑ ΣΩΧΟΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ. ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 118 , ΑΘΗΝΑ, 16672

ΞΥΛΕΙΑ ΣΩΧΟΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Λ. ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 118 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 095456640
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 918801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 30-12-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 30-12-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ. ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 118
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΒΑΡΗ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι : Η εμπορία παντός είδους ξυλείας, εισαγωγής-εξαγωγής μηχανημάτων ξυλείας, η εμπορία επίπλων και επίπλων μπαμπού, οι αντιπροσωπείες οικοδομικών υλικών, χρωμάτων και κάθε είδους που έχει σχέση με την οικοδομή, καθώς και η συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο ή σχέση και συνεργασία με κάθε τύπο εταιρείας και γενικά επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές που επιδιώκουν ίδιο, ανάλογο ή παρεμφερή σκοπό, με την συνιστωμένη εταιρεία. Για την επίτευξη και εξυπηρέτηση του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί να μετέρχεται οποιοδήποτε πρόσφορο ενδεικνυόμενο και επιτρεπόμενο μέσο, μέθοδο και τρόπο εφαρμογής, να προβαίνει στην απόκτηση και διάθεση οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων και δημιουργεί, ιδρύει, και λειτουργεί, εκτός από υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία διαχειρίσεως, μέσα και έξω από την περιφέρεια της έδρας της.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση