Α.Ε.Ρ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΗΦΑΙΣΤΟΥ 7 , ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ, 12461

Α.Ε.Ρ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΗΦΑΙΣΤΟΥ 7 , ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801309181
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154072601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 17-02-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 17-02-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΗΦΑΙΣΤΟΥ 7
  Πόλη:
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΑΙΔΑΡΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση