ΠΑΓΩΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ Ε.Ε.

ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 , ΤΑΥΡΟΣ, 17778

ΠΑΓΩΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ Ε.Ε.


ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 , ΤΑΥΡΟΣ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801309654
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154082707000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 18-02-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 18-02-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3
  Πόλη:
ΤΑΥΡΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΤΑΥΡΟΣ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της παρούσας εταιρείας είναι: Η διοργάνωση εκδηλώσεων όπως συναυλίες, εκθέσεις κτλ Η παροχή υπηρεσιών παραχώρησης προνομίου FRANCHISE και παροχής σχετικών συμβουλών Η εκμετάλλευση επιχειρήσεων μαζικής εστίασης με προσφορά προχείρου ή και πλήρους γεύματος, με προσφορά οινοπνευματωδών-καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως εστιατόριο, πιτσαρία, καφετέρια, μπαρ κτλ Οι υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων Η εμπορία καφέ, τροφίμων, ποτών. Οι υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης τροφίμων. Η διάθεση του χώρου του καταστήματος για προβολή και διάθεση διάφορων αγαθών. Η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η συμμετοχή της εταιρείας σε ομοειδείς ή εταίρες επιχειρήσεις, καθώς και πάσα λοιπή δραστηριότητα συναφή προς τα ανωτέρω, ιδία δε με το σύστημα franchising. Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού. ίδρυσης, διάρθρωσης, αποτίμησης επιχειρήσεων. Η παροχή υπηρεσιών οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών και παροχή υπηρεσιών επιμόρφωσης στελεχών. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, και η εταιρεία θα δύναται να προβαίνει σε κάθε δραστηριότητα εμπορική ή παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια του νόμου κατόπιν λήψεως σχετικής απόφασης των Εταίρων. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία δύναται επίσης : -Να συμμετέχει ή να συνεργάζεται με οποιαδήποτε εταιρεία ή επιχείρηση οποιουδήποτε νομικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. -Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, σχέση εξαρτημένης εργασίας ή ανεξάρτητης, σύμβαση παροχής υπηρεσιών, σύμβαση έργου ή σύμβασης από χαριστική αιτία και γενικότερα με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο. -Να ασκεί κάθε άλλη οικονομική ή επιχειρηματική δραστηριότητα συναφή προς τους παραπάνω σκοπούς ή και μη συναφή εφόσον προωθεί ή διευκολύνει τους παραπάνω η τους μελλοντικούς επιδιωκόμενους σκοπούς. -Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση