ΤΟΥΡΛΑΙΦ.ΕΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 181 , ΑΘΗΝΑ, 12461

ΤΟΥΡΛΑΙΦ.ΕΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 181 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801326405
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154465801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 12-03-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 12-03-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

TOURLIFE.EU ΙΚΕ
TOURLIFE.EU P.C.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 181
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΑΙΔΑΡΙ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Υπηρεσίες (Διάθεση και Πώληση) Διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο, διάθεσης. ΚΑΔ : 63113000 ΚΑΔ: 731213000 2. Υπηρεσίες Τουριστικής Προβολής και Ενημέρωσης Επισκεπτών ΚΑΔ: 79901000 3. Παραγωγή περιεχομένων διαδικτυακών πυλών (Web Portals) ΚΑΔ: 63121000 Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή θυγατρικές εταιρείες εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του εντός ή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 4. Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία, σχεδίου και ανάπτυξης ιδεών ΚΑΔ: 73111000 5. Υπηρεσίες διαφημιστικού υλικού- διανομή. ΚΑΔ: 73111903 6. Υπηρεσίες Τουριστικών Ξεναγών ΚΑΔ: 79902000 7. Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές ΚΑΔ: 620111 8. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού. ΚΑΔ: 620220


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση