ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝ. - ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΤΡ. Ο.Ε.

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 3 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 12131

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝ. - ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΤΡ. Ο.Ε.


ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 3 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800694763
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136873601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 23-11-2015
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 23-11-2015
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

KSP MARINE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 3
  Πόλη:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Εισαγωγή, εμπορία παντός είδους μηχανών και μηχανημάτων θαλάσσης και συναφών ειδών καθώς και επισκευή, συναρμολόγηση και συντήρηση αυτών. β) Εισαγωγή, εμπορία παντός είδους γεννητριών και συναφών ειδών καθώς και επισκευή, συναρμο-λόγηση και συντήρηση αυτών. γ) Εισαγωγή, εμπορία παντός είδους μερών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών των μηχανών, των μηχανημάτων θαλάσσης και των γεννητριών καθώς και επισκευή, συναρμολόγηση και συντήρηση αυτών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση