ΒΗΕ ΒΙΕΝΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΓΟΥΡΟΥ 12 , ΑΘΗΝΑ, 11471

ΒΗΕ ΒΙΕΝΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΓΟΥΡΟΥ 12 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801354152
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154985301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 01-06-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 01-06-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΒΗΕ ΒΙΕΝΝΗ M. IKE
BHE VIENNA SMPC

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΓΟΥΡΟΥ 12
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑΠΟΛΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

4.1. Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι : 1. Η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο απόκτηση, αγορά, πώληση, εκμίσθωση (βραχύβια ή/και μακρόχρονη), μίσθωση, ανάπτυξη, ανοικοδόμηση, ανακαίνιση, εκμετάλλευση, αξιοποίηση και διαχείριση ακινήτων, κτηριακών εγκαταστάσεων και κάθε είδους και μορφής τουριστικών καταλυμάτων, ξενοδοχείου, και εν γένει μέσων και υποδομών που συνδέονται με τον τουρισμό. 2. Η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο σύσταση, απόκτηση, οργάνωση, αναδιοργάνωση, ανάπτυξη, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση μισθωμένων ακινήτων (με βραχύβια ή/και μακρόχρονη μίσθωση) ως και κάθε είδους και μορφής επιχείρησης φιλοξενίας, ξενοδοχειακής και τουριστικής επιχείρησης και η διενέργεια κάθε συναφούς εργασίας και επιχείρησης, ως και η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τις ανωτέρω εργασίες και την τουριστική βιομηχανία εν γένει. 3. Η απόκτηση, αγορά, πώληση, διαχείριση, χρήση, αξιοποίηση, εκμετάλλευση, μίσθωση, εκμίσθωση εξοπλισμού, οχημάτων και εν γένει κινητών και ακινήτων, μέσων, υποδομών και εγκαταστάσεων προς εξυπηρέτηση των επιμέρους αναγκών και δραστηριοτήτων της επιχείρησης της εταιρείας. 4. Η διενέργεια κάθε είδους τουριστικών, ταξιδιωτικών και πρακτορειακών εργασιών. 5. Η παροχή υπηρεσιών εστίασης (catering). Η ίδρυση, εκμετάλλευση, διαχείριση και λειτουργία παντός είδους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ενδεικτικά εστιατορίων, καφετέριας, μπαρ, ζαχαροπλαστείων, αναψυκτηρίων και λοιπά χώρων. 6. Κάθε παράπλευρη ή/και παραπληρωματική δραστηριότητα αναγκαία ή χρήσιμη για την επωφελέστερη εκμετάλλευση των ξενοδοχειακών μονάδων ή/και ενοικιαζόμενων δωματίων της Εταιρείας και προς εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας αυτών, επίσης δε προς εξυπηρέτηση των πελατών, όπως, κατα ενδεικτική αναφορά, η λειτουργία εντός των ξενοδοχειακών μονάδων ή/και ενοικιαζόμενων δωματίων κέντρων αναψυχής και ψυχαγωγίας, υπηρεσίες καλλωπισμού, κέντρων αισθητικής & κομμωτηρίων, κέντρων άθλησης και υγιεινής, φυσιοθεραπείας, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων αυτοκινήτων, πλυντηρίων και καθαριστηρίων ενδυμάτων και κλινοστρωμνών. 7. Η αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής ή και αλλοδαπής με συναφές αντικείμενο εργασιών, η συμμετοχή σε επιχειρήσεις και εταιρείες οποιουδήποτε νομικού τύπου με συναφές αντικείμενο εργασιών ή δραστηριότητας και επί παντός τύπου κοινοπρακτικά ή εταιρικά σχήματα, τόσο στην ημεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή, η διασύνδεση μετ΄ αυτών, σύμφωνα με τη σύγχρονη διεθνή νομική και χρηματο-οικονομική πρακτική, Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, καθώς και για κάθε άλλη νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα, η εταιρεία θα μπορεί : α) να συνάπτει επιμέρους συμβάσεις με διάφορους τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή και αλλοδαπής, β) να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή και αλλοδαπής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και γ) να ιδρύει εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και μορφής στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, καθώς και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις και εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και μορφής στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, δ) να ενεργεί κάθε άλλη εργασία, δραστηριότητα ή πράξη, μη απαγορευμένη από το νόμο, η οποία μπορεί να κριθεί χρήσιμη και ωφέλιμη για την εταιρεία και τους εταίρους. ε) να συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμούς, δημοπρασίες και πλειστηριασμούς για αντικείμενα που σχετίζονται άμεσα ή και έμμεσα με τους σκοπούς της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση