ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 29 , ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΑΥΡΟΣ, 18344

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 29 , ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΑΥΡΟΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 031599490
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155346501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 22-06-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 17-06-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

N. EMPORIO GEN

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 29
  Πόλη:
ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΑΥΡΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΟΣΧΑΤΟ

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση