ΔΟΕΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι Ι.Κ.Ε.

Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 144 , ΑΘΗΝΑ, 11251

ΔΟΕΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι Ι.Κ.Ε.


Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 144 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801439473
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156863501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 27-10-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 27-10-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΔΟΕΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι
DOEL ENERGIAKI I

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 144
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
35111009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κύρια

Σύνδεση