ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΛΥΚΑΒΟΥ 2-4 , ΑΘΗΝΑ, 15772

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


ΛΥΚΑΒΟΥ 2-4 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 052591339
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158052101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 04-01-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 03-02-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

SOUNDON

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΥΚΑΒΟΥ 2-4
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση