ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΡΜΕΝΗ Ο.Ε.

Λ. ΦΥΛΗΣ 21 , ΑΘΗΝΑ, 13341

ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΡΜΕΝΗ Ο.Ε.


Λ. ΦΥΛΗΣ 21 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 997676096
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118333601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 17-02-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 17-02-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΜΙΝΙ MARKET ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ Ο.Ε
MINI MARKET TO VELOUCHI O.E

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ. ΦΥΛΗΣ 21
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ - ΦΥΛΗ

Σκοπός Επιχείρησης

1.Σκοπός της εταιρίας είναι: α) η λιανική πώληση ειδών μίνι μάρκετ, β) η πώληση καταναλωτικών αγαθών, γ) η εμπορία τροφίμων, η πώληση ποτών, τυροκομικών ειδών, κατεψυγμένων και τυποποιημένων ειδών, γαλακτοκομικών ειδών, χαρτικών ειδών συσκευασίας, δ) η εμπόρια οπωρολαχανικών και ειδών μαναβικής ενώ προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρία δύναται α) να συμμετέχει σε εταιρίες οιουδήποτε εταιρικού τύπου, υφιστάμενες ή μέλλουσες να συσταθούν, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με την εταιρεία, β) να δημιουργεί υποκαταστήματα, να διορίζει αντιπροσώπους στην ημεδαπή και αλλοδαπή, γ) να ασκεί οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συνεργασίες με κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση ή επιχειρηματικό σχήμα και ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή να αναλαμβάνει με απευθείας ανάθεση εργασίες που άπτονται του σκοπού της και οι οποίες θα ανατίθενται σε αυτήν από κάθε τρίτο πρόσωπο, περιλαμβανομένων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Δήμων ή Κοινοτήτων, Νομαρχιών και κάθε οργανισμού του ευρύτερου δημοσίου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, να ιδρύει η ίδια ή να συμμετέχει ή συνεργάζεται με άλλα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή επιχειρηματικά σχήματα της ημεδαπής ή/ και της αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους, το είδος, την μορφή και την έκταση της συμμετοχής ή της συνεργασίας, δ) κάθε συναφής με τους παραπάνω σκοπός.

Σύνδεση