ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΧΛΟΥΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Ε.

ΣΜΟΛΙΚΑ 50 , ΒΟΥΛΑ, 16673

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΧΛΟΥΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Ε.


ΣΜΟΛΙΚΑ 50 , ΒΟΥΛΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801597635
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159840001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 17-06-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 17-06-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΧΛΟΥΠΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ
CHLOUPIS GEORGE DEVELOPMENT

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΜΟΛΙΚΑ 50
  Πόλη:
ΒΟΥΛΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΒΟΥΛΑ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ), ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ)


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση