ΜΕΒΟΛΙΩ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΧΑΡΝΩΝ 15 , ΑΘΗΝΑ, 10438

ΜΕΒΟΛΙΩ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΑΧΑΡΝΩΝ 15 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 999180191
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6909901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 20-10-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 20-10-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

MEVOLIO M.I.K.E.
MELVOLIO

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΧΑΡΝΩΝ 15
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Η διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων, Η ανέγερση ακινήτων επί ιδίων και αλλότριων οικοπέδων κατά το σύστημα της αντιπαροχής. Η λειτουργία και εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης οχημάτων, Η μεσιτική δραστηριότητα για διαμεσολάβηση αγοραπωλησίας ακινήτων και κάθε άλλης διαμεσολάβησης αγοραπωλησίας πλέον των ακινήτων. Η παροχή συμβουλών για θέματα ακινήτων, φορολογικών -οικονομικών -νομικών θεμάτων. Οι λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες. Η απόκτηση, χρήση και η εκμίσθωση συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών ως και άλλων τεχνολογικών και επιχειρηματικών εγκαταστάσεων και προγραμμάτων σχετικών με τους άνω σκοπούς.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση