ΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 15 , ΑΘΗΝΑ, 10680

ΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 15 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800703555
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137459801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 11-01-2016
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 11-01-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

FAGOTTOBOOKS Ι.Κ.Ε.
FAGOTTOBOOKS P.C.
FAGOTTOBOOKS I.K.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 15
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Α. Η έκδοση, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο βιβλίων και εντύπων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους και παρόμοιου έντυπου υλικού, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο παιδικών και μουσικών βιβλίων, η έκδοση , το χονδρικό και λιανικό εμπόριο πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο μουσικών οργάνων και παρτιτούρων, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και βίντεο, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο δίσκων γραμμοφώνου ή ηλεκτροφώνου, μαγνητοταινιών, κασετών μουσικής βίντεο (προεγγεγραμμένων και μη) και δίσκων πυκνής εγγραφής (CD και DVD), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο παιχνιδιών εκπαιδευτικής και μη φύσεως, η διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες (έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής), η πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο επ΄ αμοιβής, η έκδοση έντυπου εμπορικού διαφημιστικού υλικού, εμπορικών καταλόγων και παρόμοιων ειδών, η παραγωγή επιγραμμικών (on line) εφημερίδων, η πώληση και παραχώρηση επ΄αμοιβής διαφημιστικού χώρου στα έντυπα μέσα, η παραγωγή περιεχομένου διαδικτυακών πυλών (web portals), και οι υπηρεσίες πλήρους διαφημίσεως, καθώς και η μίσθωση, εκμίσθωση και εκμετάλλευση ακινήτων για τουριστική χρήση.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
58111900 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Κύρια
46431300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΣΚΩΝ ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΟΥ, ΚΑΣΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΟΤΑΙΝΙΩΝ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΝ ΔΙΣΚΩΝ (CD) ΚΑΙ ΔΙΣΚΩΝ DVD (ΕΚΤΟΣ ΚΕΝΩΝ ΚΑΣΕΤΩΝ) Δευτερεύουσα
47616103 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47636400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ Δευτερεύουσα
47788910 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ (ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΩΝ) Δευτερεύουσα
47788911 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
58132000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΩΝ (ON LINE) ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
58133200 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Δευτερεύουσα
58191500 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
63121000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΥΛΩΝ (WEB PORTALS) Δευτερεύουσα
73111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
73121100 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ, ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
73121300 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση