ΚΒΕΣΤΩΡ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.

19 ΧΛΜ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ , ΠΑΙΑΝΙΑ, 19002

ΚΒΕΣΤΩΡ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.


19 ΧΛΜ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ , ΠΑΙΑΝΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801879141
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165065501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 19-07-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 19-07-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

KVESTOR SECURITY

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
19 ΧΛΜ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
  Πόλη:
ΠΑΙΑΝΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΙΑΝΙΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση