ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Ε.

ΗΠΕΙΡΟΥ 6 , ΑΘΗΝΑ, 10433

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Ε.


ΗΠΕΙΡΟΥ 6 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801929100
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166180201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 05-10-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 05-10-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
MECHANOTECHNIKI ELLADOS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΗΠΕΙΡΟΥ 6
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση