(ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ)V.D. VINYA ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΟΚΡΙΔΟΣ 1 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15231

(ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ)V.D. VINYA ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΛΟΚΡΙΔΟΣ 1 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 802048030
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168873901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 16-02-2023
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 16-02-2023
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

(ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ)V.D. VINYA Ε.Ε.
(DIAGRAFIKE)V.D. VINYA E.E.
V.D. VINYA L.P.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΟΚΡΙΔΟΣ 1
  Πόλη:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: • Οι υπηρεσίες εκμετάλλευσης κτήματος για διενέργεια κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμοι, βαπτίσεις, Εταιρικά events, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, θεάματος, προαγωγής της τέχνης και του πολιτισμού και αθλητικών δραστηριοτήτων. • Οι δραστηριότητες παροχής συμβουλών για διοργάνωση που σχετίζονται με τα ανωτέρω • Οι υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή/και καθισμάτων παραλιών (πλαζ) • Οι υπηρεσίες γευμάτων, καφέ και ποτών που παρέχονται από κινητές καντίνες, που λειτουργούν υπαίθρια (ή εξυπηρετούν υπαίθριες εκδηλώσεις). • Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης (επαναφόρτιση συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων) Για την επίτευξη του σκοπού της ως άνω εταιρείας, μπορεί: Α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και με οποιοδήποτε εταιρικό σκοπό. Β) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση