ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ ΟΕ

ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 39 , ΜΕΛΙΣΣΙΑ, 15127

ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ ΟΕ


ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 39 , ΜΕΛΙΣΣΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 099602800
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4152801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 24-01-2000
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 22-02-2001
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΓΡΑΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
GRAFODINAMIKI
GRAFODYNAMIKI

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 39
  Πόλη:
ΜΕΛΙΣΣΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΕΛΙΣΣΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1.Η εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης,συντήρησης,επισκευής,ανακατασκευής φωτοτυπικών καθώς και πάσης φύσεως ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών 2.Η εμπορία πάσης φύσεως ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ιδίςσ φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 3.Η φωτοαντιγραφή εγγράφων και σχεδίων και παντός επιδεχομένου φωτοαντιγραφή αντικειμένου. 4.Η δακτυλογράφηση κειμένων,εισαγωγή δεδομένων σε Η/Υ 5.Η εμπορία αναλωσίμων φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων,και ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και λοιπών μηχανών,καθώς πάσης φύσεως χαρτικών ειδών. 6.Κάθε προπαρασκευαστική η συναφής προς τους ανωτέρω σκοπούς η αναγκαία προς επίτευξη των ανωτέρων σκοπών πράξη δραστηριότητα η ενέργεια.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση