ΑΛΦΑ ΕΡΓΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 11 , ΑΘΗΝΑ, 15124

ΑΛΦΑ ΕΡΓΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 11 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 802073677
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169407901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 13-03-2023
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 13-03-2023
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΛΦΑ ΕΡΓΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ALFA ERGON SINGLE MEMBER P.C.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 11
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ, ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση