ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΦΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΣΕΡΙΦΟΥ 48Α , ΑΘΗΝΑ, 11254

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΦΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ


ΣΕΡΙΦΟΥ 48Α , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 074148341
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4327501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 03-07-2001
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 06-07-2001
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΔΙΑΡΥΘΜΟΣ
DIARYTHMOS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΕΡΙΦΟΥ 48Α
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση