ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 6 , ΑΘΗΝΑ, 10551

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 6 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 025754545
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4130401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 30-01-2001
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 08-02-2001
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 6
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
47191001 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΙΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Κύρια
46351003 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΣΙΓΑΡΟΧΑΡΤΟΥ Δευτερεύουσα
46411000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46491923 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΩΝ, ΜΑΝΤΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Δευτερεύουσα
46493925 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΙΡΤΩΝ Δευτερεύουσα
47262702 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ Δευτερεύουσα
47262707 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΙΡΤΩΝ Δευτερεύουσα
47262708 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΣΙΓΑΡΟΧΑΡΤΟΥ Δευτερεύουσα
47515157 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΙΛΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47757619 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΩΝ, ΜΑΝΤΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Δευτερεύουσα
47910000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47918600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47919900 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση