ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΡΑΚΙΟΥ 35 , ΑΘΗΝΑ, 10443

ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΓΕΡΑΚΙΟΥ 35 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 802490762
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 177351701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 15-05-2024
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 15-05-2024
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΓΕΡΑΚΙΟΥ 35
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εν λόγω εταιρείας είναι η λειτουργία ιατρείου στον τομέα της παιδιατρικής, σύμφωνα με όσα το ΠΔ 84/2001 όπως τροποποιηθέν ισχύει και ορίζει περί λειτουργίας μονάδων Π.Φ.Υ.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
86221924 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Κύρια

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση