ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 40 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15232

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε.


ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 40 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999967983
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4685901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 14-03-2002
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 29-03-2002
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 40
  Πόλη:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Άρθρο 3 Σκοπός της εταιρείας: Σκοπός της εταιρείας είναι : α) το Χονδρικό-Λιανικό εμπόριο Πλυστικών μηχανημάτων, μηχανημάτων καθαρισμού, αναλωσίμων- ανταλλακτικών. β) Εγκατάσταση- τοποθέτηση-συντήρηση και σέρβις των άνωθι . γ) Λιανικό εμπόριο Πλυστικών μηχανημάτων, μηχανημάτων καθαρισμού, αναλωσίμων- ανταλλακτικών μέσω αλληλογραφίας ή διαδικτύου. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συστήνει με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εταιρείες κάθε τύπου, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση