ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΠΕ

ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ 2 , ΑΧΑΡΝΕΣ, 13677

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΠΕ


ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ 2 , ΑΧΑΡΝΕΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 999900820
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5135501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 23-01-2003
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 13-03-2003
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ 2
  Πόλη:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Εταιρείας, που συνιστάται με το παρόν, είναι: Α) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία χονδρικά και λιανικά ειδών υγιεινής, πλακιδίων, ειδών υδραυλικής, ειδών ψύξης και θέρμανσης, ηλεκτρικών συσκευών, ειδών γενικού εμπορίου καθώς και κάθε άλλου είδους συναφής δραστηριότητα. Β) Η αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση διαφόρων Οίκων της Αλλοδαπής ή Ημεδαπής, ασχολουμένων με τους ίδιους πιο πάνω ή με παρεμφερείς σκοπούς και γενικά κάθε συναφή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά αναγκαία όμως για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της Εταιρείας. Γ) Η οργάνωση και εκμετάλλευση εκδηλώσεων κοινωνικών, πολιτιστικών και πολιτικών κλπ. Δ) Η οργάνωση, εκμετάλλευση και λειτουργία catering Ε) Η εκμίσθωση-αγοραπωλησίες ακινήτων από τρίτους, έτσι ώστε να τα εκμεταλλεύεται και να τα προωθεί η ίδια, με μόνη επιβάρυνσή της να πληρώνει το ετήσιο ενοίκιο που θα προκύπτει από την σύμβαση μισθώσεως, καθώς επίσης και την συντήρηση του κάθε ακινήτου που θα εκμισθώνει Οι κωδικοί της εφορίας που αντιστοιχούν είναι οι κάτωθι 68101100: ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 68201100: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΘΣΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 68201203: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών δύναται: Να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, εκτός από μονοπρόσωπες ΕΠΕ και σε ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας. Να μισθώνει ομοειδείς εταιρείες ή μονάδες ή ολόκληρες είτε μέρος αυτών. Να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46731622 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ Κύρια
46471100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ Δευτερεύουσα
46731300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Δευτερεύουσα
46731600 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46731635 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ, ΠΛΑΚΟΛΙΘΩΝ, ΤΟΥΒΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ Δευτερεύουσα
46740000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
46741000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
47520000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47524507 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47524600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Δευτερεύουσα
47524933 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ Δευτερεύουσα
47524953 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ, ΠΛΑΚΟΛΙΘΩΝ, ΤΟΥΒΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ Δευτερεύουσα
47595500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση