ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΙΛΙΡΗ Ο.Ε.

ΤΑΤΟΙΟΥ 389 , ΑΧΑΡΝΕΣ, 13677

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΙΛΙΡΗ Ο.Ε.


ΤΑΤΟΙΟΥ 389 , ΑΧΑΡΝΕΣ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 999493552
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5380001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 12-06-2003
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 08-09-2003
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

EXTREME TUNERS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΤΑΤΟΙΟΥ 389
  Πόλη:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΣΚΟΠΟΣ της Εταιρίας είναι: Εμπορία Αξεσουάρ Ειδών Αυτοκινήτων και Ανταλλακτικών μετά τοποθετήσεων,Χονδρικό και λιανικο εμπόριο αυτοκινητων, εισαγωγές και εξαγωγές των αντίστοιχων αντικειμένων και η εταιρεία να προβαίνει σε πάσης φύσεως ενδοκοινοτικές συναλλαγές, παροχής υπηρεσιών και προσωπικού που έχουν σχέση άμεσα ή έμμεσα με τον σκοπό της άνω εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση