Μεταξάκης Μπίζνες Ντιβέλοπμεντ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 12 , ΔΙΟΝΥΣΟΣ, 14576

Μεταξάκης Μπίζνες Ντιβέλοπμεντ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία


ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 12 , ΔΙΟΝΥΣΟΣ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800746021
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139371201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 27-06-2016
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 27-06-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

BDM Business Development P.C.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 12
  Πόλη:
ΔΙΟΝΥΣΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΡΟΔΟΠΟΛΗ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: 1. Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών (ΚΑΔ 66199100) 2. Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης (ΚΑΔ 70220000) 3. Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης (ΚΑΔ 0221000) 4. Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων (ΚΑΔ 70221104) 5. Η εκμετάλλευση χώρων παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταικά, αιολικά πάρκα και υδροηλεκτρικούς σταθμούς καθώς και η εμπορία της παραγόμενης ενέργειας προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και εταιρίες.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση