ΝΙΚ. ΠΕΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΛΚΜΗΝΗΣ 16 , ΑΘΗΝΑ, 11853

ΝΙΚ. ΠΕΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


ΑΛΚΜΗΝΗΣ 16 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999687360
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5958001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 20-10-2004
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 20-10-2004
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΛΚΜΗΝΗΣ 16
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΘΗΣΕΙΟ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

-Η παραγωγή, εκτύπωση, δημοσίευση, διανομή διαφημιστικού υλικού, διαφημιστικών εντύπων, αφισοκολλήσεις, διαφημιστικών επινοήσεων προγραμμάτων διαφημιστικής εκστρατείας για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου διαφημιζόμενου πελάτη της εταιρείας. η παραγωγή η εμπορία παντός προιόντος γραφικών τεχνών (π.χ ετικετών, κυτίων, εντύπων, βιβλίων, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού). - Η παραγωγή, εμπορία και αντιπροσώπευση κάθε είδους συσκευασιών απο πλαστικό, χαρτί ή μέταλλο, καθώς και διαφημιστικών παιχνιδιών. - η σύναψη, υπογραφή και εκτέλεση συμβολαίων, σχετικών με τους σκοπούς της Εταιρείας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση