ΕΡΓΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΑ 54 & ΛΕΩΦ ΛΑΥΡΙΟΥ 0 , ΠΑΙΑΝΙΑ, 19002

ΕΡΓΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ


ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΑ 54 & ΛΕΩΦ ΛΑΥΡΙΟΥ 0 , ΠΑΙΑΝΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 095481300
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 601501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 09-05-1989
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 09-10-1989
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΕΡΓΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕ
ERGOAKOUSTIKI LTD
ERGOAKOUSTIKI EPE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΑ 54 & ΛΕΩΦ ΛΑΥΡΙΟΥ 0
  Πόλη:
ΠΑΙΑΝΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΙΑΝΙΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

α)Η κατάρτιση τεχνικών και οικονομιχοτεχνικών μελετών κάθε είδους. β)Οι μηχανολογικές κατασκευές κάΘε ιϋιιου, όπως κλιματιστικές, θέρμανσης, ψύξης, τοιούτων ενδεικτικός αναφερομένων. γ)Η αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων οίκων παραγωγής ή εμπορίας οι ο εσωτερικό και εξωτερικό πρώτων υλών, μηχανημάτων και εξαρτημάτων κάθε είδους και τύπου. δ) Οι εισαγωγές, οι εξαγωγές και η εμπορία πρώτων υλών, μηχανημάτων και εξαρτημάτων κάθε είδους και τύπου. ε)Η συμμετοχή οε διαγωνισμούς για την ανάληψη και εκτέλεση δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, όπως και για την ανάληψη και κατάρτιση μελετών για δημόσια και ιδιωτικά έργα πάσης φύσεως. σι)Η κατάρτιση μελετών και η ανάληψη έργων για την αντιμετώπιση θορύβων, κραδασμών, δονήσεων και παντός είδους περιβαλλονtικών προβλημάτων, ζ) Η έρευνα και η ανάπτυξη στους τομείς που δραστιριοπιούνται, η εταιρεία καθώς και σε περιβαλλονιικούς τομείς. η)Οι δραστηριότητες αγροτικής, τουριστικής και ναυτιλιακής ανάπτυξης. 0)Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Α.Π.Ε. ι)Γενικά κάθε εργασία, όπως ίδρυση υποκαιασιημάιων, γραφείων κ.λ.π. στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή κατατείνουσα οιην πραγματοποίηση των άνω άκοπών, για την επίτευξη ιων οποίων η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα κο;ι να συνεργάζεται ή συμπράττει με νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση