ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. - KRAEMER E.OE

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 6 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 12132

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. - KRAEMER E.OE


ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 6 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 999206499
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6467301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 13-09-2005
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 13-09-2005
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

EMMKA

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 6
  Πόλη:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

α) Η αγορά, πώληση και εν γένει εμπορία πάσης φύσεως γεωργικών εργαλείων, μηχανημάτων και εξαρτημάτων αυτών καθώς και η συντήρησή τους. β) Η εισαγωγή και εξαγωγή των παραπάνω ειδών. γ) Η με οποιαδήποτε μορφή αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού προς εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρίας. δ) Η συμμετοχή ή συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς εκπλήρωση των σκοπών της εταιρίας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση