GREEN OLIVE FILMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 , ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 16674

GREEN OLIVE FILMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 , ΓΛΥΦΑΔΑΣ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800760285
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139919601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 08-09-2016
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 08-09-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

GREEN OLIVE FILMS

Εξαγώγιμα Προϊόντα Επιχείρησης

Κωδικός Προϊόντος Περιγραφή Χώρα Εξαγωγής Έτος Εξαγωγής
4202 ΜΠΑΟΥΛΑ, ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΚΑΙ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙΑ, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΓΕΝΙΚΑ, ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΑ, ΓΙΑ ΚΥΑΛΙΑ, ΓΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ 2023
900211 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΛΗΨΗΣ, ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ Η ΣΜΙΚΡΥΝΣΗΣ ΑΓΝΩΣΤΗ 2023
9007 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΒΙΝΤΕΟΤΕΧΝΙΚΗΣ) ΑΓΝΩΣΤΗ 2023
9010 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (Ο. ΣΥΜΠ. ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ), ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ ΑΓΝΩΣΤΗ 2023
901010 ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΦΙΛΜ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ, ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ Η ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥ ΑΓΝΩΣΤΗ 2023
901120 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΟΠΤΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ, ΤΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Η ΤΗ ΜΙΚΡΟΠΡΟΒΟΛΗ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΤΕΡΕΟΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ) ΑΓΝΩΣΤΗ 2023
96 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΓΝΩΣΤΗ 2023

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2
  Πόλη:
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΓΛΥΦΑΔΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της εταιρίας είναι: α) Η υλοποίηση πάσης φύσεως οπτικοακουστικών δραστηριοτήτων, θεατρικών παραστάσεων και εκδόσεων. β) Παραγωγή, εκμετάλλευση και διανομή κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών προγραμμάτων και εκπομπών και εν γένει κάθε είδους οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. γ) Παραγωγή διαφημιστικών spot και video- clips στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. δ) Παραγωγή και διοργάνωση εκδηλώσεων (events), όπως ενδεικτικά μουσικές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις κλπ. ε) Παροχή υπηρεσιών προς τρίτους στον τομέα οργάνωσης και εκτέλεσης παραγωγής οπτικοακουστικών έργων και εκδηλώσεων. ζ) Διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων κ.λ.π. η) Εκπροσώπηση ή αντιπροσώπευση ξένων ομοειδών εταιριών στην Ελλάδα. θ) Η εξεύρεση και διαχείριση χορηγών για την υλοποίηση πάσης φύσεως εκδηλώσεων. ι) Η εισαγωγή κινηματογραφικών ταινιών και η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων του εξωτερικού του εσωτερικού στο χώρο του κινηματογράφου της τηλεόρασης και της ψυχαγωγίας γενικότερα, η διαχείριση κινηματογραφικών στούντιο η συμπαραγωγή, εκμετάλλευση, εισαγωγή, εμπορία, μεσιτεία, διάθεση, διανομή ταινιών, μεγάλου ή μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ, VIDEO και κάθε είδους ταινιών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων. Η εισαγωγή, εξαγωγή, εκμετάλλευση δικαιωμάτων (ROYALTIES) κάθε είδους. Η δημιουργία και ανάπτυξη περιεχομένου για όλα τα οπτικοακουστικά μέσα. ια) Η εισαγωγή μηχανημάτων εγγραφής εικόνας και ήχου και εν γένει η διενέργεια οποιασδήποτε εμπορικής πράξεως σχετικά με την παραγωγή, εισαγωγή, εκμετάλλευση και τεχνική επεξεργασία κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών ταινιών και βίντεο καθώς και τηλεοπτικών σειρών 2. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί: α) να συνιστά με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό εταιρίες κάθε τύπου, καθώς και κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς με αντικείμενο οποιοδήποτε από τους σκοπούς της παρούσας εταιρίας ή με παρεμφερείς αυτών, β) να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, οποιασδήποτε νομικής μορφής, υφιστάμενες ή ιδρυόμενες, ακόμη και σε κοινοπραξίες και σύμπραξη μεταξύ αυτών, ημεδαπές ή αλλοδαπές, δια συμπράξεως σε αυτές με κάθε τρόπο σαν εταίρος ή διαχειριστής ή μέτοχος ή ιδρυτικό μέλος συμπεριλαμβανομένης της συγχώνευσης, εξαγοράς, απορρόφησης ή εισφοράς κλάδου αυτής σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη εταιρία, γ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με όμοιο ή παρεμφερή ή αλλότριο σκοπό με οποιοδήποτε τρόπο, δ) να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, αποθήκες, πρακτορεία, αντιπροσωπείες, Franchising, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ε) να συνάπτει δικαιοπραξίες, συμβάσεις ή συμφωνίες κάθε είδους με φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε εταιρικού τύπου, ημεδαπά ή αλλοδαπά, στ) να δανείζει ή να δανείζεται ή να εξευρίσκει ή να εξασφαλίζει χρήματα και κεφάλαια από οποιοδήποτε πρόσωπο φυσικό ή νομικό, ημεδαπό ή αλλοδαπό, να παραχωρεί εμπράγματες, ενοχικές ή όποιες άλλες ασφάλειες -υποθήκες και ενέχυρα, επί οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρίας για την εξόφληση ή εξασφάλιση ιδίων ή αλλότριων χρεών, υπέρ οποιουδήποτε προσώπου φυσικού ή νομικού, ημεδαπού ή αλλοδαπού, υπό όποιους όρους κρίνεται αυτό σκόπιμο, να δίνει εγγυήσεις, τριτεγγυήσεις ή να αναλαμβάνει υποχρεώσεις ως εγγυητής, να αποδέχεται προσωπικές ή άλλες εγγυήσεις, να ζητά την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ενέγγυων πιστώσεων σε ευρώ ή ξένο νόμισμα υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρίας ή ευόδωση του εταιρικού σκοπού, να συνάπτει δάνεια, να εκδίδει επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, ομόλογα, ομολογίες και κάθε είδους αξιόγραφα ή τίτλους για την εταιρία.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση