ΓΙΑΝΝΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 20 , ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 17342

ΓΙΑΝΝΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 20 , ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800767237
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140209101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 08-10-2016
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 08-10-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

G.A.S. CHEMCLEAN

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 20
  Πόλη:
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

α) Η παροχή υπηρεσιών βιομηχανικού καθαρισμού με έμφαση στις υπηρεσίες εξειδικευμένου καθαρισμού δεξαμενών και λοιπού εξοπλισμού διυλιστηρίων,εργοστασίων,πλοίων κλπ.,β)η παροχή υπηρεσιών τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων, γ) Η ε μπορία συναφούς εξοπλισμού με τους ως άνω καθαρισμούς. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαίκού Οικονομικού Χώρου.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
81221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κύρια
71201108 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση