ΠΑΥΛΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΥ Ο.Ε.

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 60 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15232

ΠΑΥΛΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΥ Ο.Ε.


ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 60 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998428191
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7563301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 08-05-2007
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 24-05-2007
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΠΑΥΛΟΥ Κ. & Π. Ο.Ε.
PAVLOU K. & P. O.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 60
  Πόλη:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων συστημάτων πυροπροστασίας καθώς και η επιθεώρηση, η συντήρηση και η επισκευή αυτών. Η διενέργεια μελετών και ερευνών σε θέματα συστημάτων πυροπροστασίας. Η εμπορία και συντήρηση προϊόντων πυροπροστασίας και συναφών προϊόντων, η παροχή συναφών με τα προϊόντα αυτά υπηρεσιών καθώς και η αντιπροσώπευση άλλων ημεδαπών & αλλοδαπών εταιρειών ιδίων ή και συναφών προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η άσκηση και κάθε άλλης επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητος που είναι συναφής με τους σκοπούς της εταιρείας ή έστω και μη συναφής, εφόσον ήθελε θεωρηθεί ότι μπορεί να προωθήσει και διευκολύνει την επιδίωξη των πιο πάνω σκοπών. Η ανάληψη και η εκτέλεση πάσης φύσεως δημοσίων έργων καθώς και η συμμετοχή της σε σχετικούς διαγωνισμούς. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ή και να συμμετάσχει σε άλλες επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46691981 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Κύρια
28292201 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Δευτερεύουσα
33121901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Δευτερεύουσα
33121903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Δευτερεύουσα
43211005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΩΝ ΚΛΠ) ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Δευτερεύουσα
43221101 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ) Δευτερεύουσα
45311231 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Δευτερεύουσα
45321225 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Δευτερεύουσα
46691500 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46691900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46751200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
47788818 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση