ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΛΕΞ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 42Α , Ν ΙΩΝΙΑ, 14231

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.


ΑΛΕΞ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 42Α , Ν ΙΩΝΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998471039
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7958801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 19-12-2007
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 21-12-2007
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

TOOL HOUSE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΛΕΞ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 42Α
  Πόλη:
Ν ΙΩΝΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας:"το εμπόριο και οι εισαγωγές-εξαγωγές παντός είδους και τύπου μηχανουργικών εργαλείων και εργαλειομηχανών, συσκευών ασυρμάτου επικοινωνίας, αγροτικών μηχανημάτων, συστημάτων στερέωσης, λοιπών βιομηχανικών ειδών διαφόρων εφαρμογών. Οι επισκευές και συντηρήσεις μηχανουργικών εργαλείων εργαλειομηχανών και αγροτικών μηχανημάτων παντός είδους και τύπου".


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46631000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Κύρια
46151301 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ Δευτερεύουσα
46431213 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΛΗΨΕΩΝ Δευτερεύουσα
46621202 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΗΣ, ΜΕ ΛΕΙΖΕΡ, ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Δευτερεύουσα
46621902 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ, ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΡΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ Δευτερεύουσα
46741300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ Δευτερεύουσα
47524704 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ Δευτερεύουσα
95291900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση