(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΑΜΠΟΥΡΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΕΦΕΡΗ 5 , ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 14565

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΑΜΠΟΥΡΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


ΣΕΦΕΡΗ 5 , ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 997328378
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140718301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 01-12-2016
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 01-12-2016
Κατάσταση ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ELTRACTOR
(YPO EKKATHARISI)ELTRACTOR

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΕΦΕΡΗ 5
  Πόλη:
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

α) Το χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων, β) Το χονδρικό εμπόριο μερών άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης, γ) Το χονδρικό εμπόριο μερών μηχανημάτων γεώτρησης ή διάνοιξης φρεατίων ή εκσκαφής, μερών γερανών, δ) Το χονδρικό εμπόριο λεπίδωνγια μπουλντόζες ή πλάγιες μπουλντόζες, ε) Το χονδρικό εμπόριο αυτοκινούμενων πτυοφόρων φορτωτών πρόσθιας φόρτωσης, στ) Το χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων εκσκαφής, ζ) Το χονδρικό εμπόριο αυτοκινούμενων μηχανικών φτυαριών εκσκαφέων και πτυοφόρων οχημάτων, η) Το λιανικό εμπόριο νεροχυτών νιπτήρων μπανιερών και άλλων ειδών υγιεινής και μερών τους από σίδηρο χάλυβα χαλκό ή αλουμίνιο, θ) Το χονδρικό εμπόριο άλλων ηλεκτροθερμικών συσκευών ι) Κατασκευαστικές εργασίες που περιλαμβάνουν ξυλουργικές εργασίες, ια) Η παροχή υπηρεσιών επισκευής επίπλων και ειδών οικιακής διακόσμησης ιβ) Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμένων κουζινών ιγ) Εργασίες τοποθέτησης ξύλινων ή μεταλλικών κουφωμάτων ντουλαπιών ιδ) Το λιανικό εμπόριο επίπλων κουζίνας, ιε) Το λιανικό εμπόριο άλλων ηλεκτροθερμικών συσκευών, ιστ) Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού επίπλων, ιζ) Η παροχή υπηρεσιών ντεκορατέρ, ιη) Το λιανικό εμπόριο πορτών παραθύρων και των πλαισίων τους καθώς και κατωφλιών για πόρτες από σίδηρο χάλυβα ή αλουμίνιο, ιθ) Το λιανικό εμπόριο παραθύρων μπαλκονοπορτών και πλαισίων τους πορτών πλαισίων και κατωφλίων τους από ξυλεία


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
45311200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κύρια
43321001 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΥΖΙΝΩΝ Δευτερεύουσα
43321009 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ Δευτερεύουσα
43321011 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
46431101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
46631001 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ Δευτερεύουσα
46631005 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΤΥΑΡΙΩΝ, ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΠΤΥΟΦΟΡΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ Δευτερεύουσα
46631006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΤΥΟΦΟΡΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
46631008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΠΙΔΩΝ ΓΙΑ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΕΣ Η ΠΛΑΓΙΕΣ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΕΣ Δευτερεύουσα
46631009 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Η ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΦΡΕΑΤΩΝ Η ΕΚΣΚΑΦΗΣ, ΜΕΡΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ Δευτερεύουσα
46691943 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
47524603 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ, ΝΙΠΤΗΡΩΝ, ΜΠΑΝΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ, ΧΑΛΚΟ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Δευτερεύουσα
47524952 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΡΤΩΝ, ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ Δευτερεύουσα
47524955 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΡΤΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Δευτερεύουσα
47545402 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
47595504 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Δευτερεύουσα
74101101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΤΕΚΟΡΑΤΕΡ Δευτερεύουσα
74101902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ Δευτερεύουσα
95241000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ Δευτερεύουσα

Σύνδεση