ΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ 5 , ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, 19009

ΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.


ΑΤΤΙΚΗΣ 5 , ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998249729
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8275401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 03-06-2008
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 20-06-2008
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΤΤΙΚΗΣ 5
  Πόλη:
ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΡΑΦΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Εταιρίας είναι: α) η αγορά ακινήτων προς το σκοπό ανοικοδομήσεως πολυκατοικιών και κατοικιών προς πώληση. β) η µε το σύστημα της αντιπαροχής ανοικοδόμηση πολυκατοικιών προς το σκοπό πωλήσεως των κατασκευαζοµένων σε αυτές οριζοντίων ιδιοκτησιών. γ) η κατασκευή οποιασδήποτε µμορφής κτιρίων δ) η µμελέτη και κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών έργων ε) η µμελέτη και κατασκευή υδραυλικών έργων και εργασιών στ) η ανάληψη µε εργολαβικό αντάλλαγμα ανακαινίσεως κτιρίων και ζ) η εκτέλεση κάθε συναφούς προς τα ως άνω οικοδομικού και κατασκευαστικού έργου. Προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία δύναται να συνιστά εταιρείες µε φυσικά πρόσωπα ή άλλες εταιρείες κάθε τύπου, να συµµετέχει και συνεργάζεται µε άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή συσταθησόµενες και επιδιώκουσες τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση