TECTONIC 9 Μονοπρόσωπη Α.Ε.

ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ 47 , ΠΥΛΑΙΑ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ, 57001

TECTONIC 9 Μονοπρόσωπη Α.Ε.


ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ 47 , ΠΥΛΑΙΑ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998181374
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123380001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 01-08-2008
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 10-10-2008
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

TECTONIC 9 Α.Ε.
ΕΥΡΥΔΑΜΑΝΤΟΣ Α.Ε
EVRYDAMANTOS A.E
TECTONIC 9 SINGLE MEMBER S.A.
EURYDAMANTOS A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ 47
  Πόλη:
ΠΥΛΑΙΑ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΟΣΧΑΤΟ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΑΡΘΡΟ 2ο. Σκοπός Σκοπός της εταιρείας είναι: 1.Η κατασκευή ,ανέγερση ,ίδρυση ,οργάνωση και αξιοποίηση πάσης φύσεως κτιριακών εγκαταστάσεων, πολυκατοικιών, εμπορικών καταστημάτων ,κτιρίων γραφείων , ξενοδοχείων και τουριστικών και παραθεριστικών οικισμών στην ημεδαπή και αλλοδαπή. 2. Η κατασκευή οδών και η διενέργεια ή κατασκευή όλων των έργων υποδομής των αναγκαίων προς τούτο και εν γένει η διενέργεια πάσης πράξεως που λογικά και κατά τις εκάστοτε περιστάσεις και συνθήκες θεωρείται ως εμπίπτουσα στον κύκλο εργασίας εργοληπτικής εταιρείας ή εταιρείας ασχολούμενης με την αξιοποίηση γης και γενικά ακινήτων στην ημεδαπή και αλλοδαπή. 3.Η αγορά ή η με οποιοδήποτε τρόπο απόκτηση ακινήτων για μεταπώληση ,μίσθωση ή και μετά από εκτέλεση έργων και αξιοποίηση αυτών είτε αυτούσια είτε τμηματικά ή η εκτέλεση διαφόρων τεχνικών έργων ή κατασκευών σε ιδιόκτητα οικόπεδα καθώς και η ανέγερση επ΄ αυτών οικοδομών ή κτιρίων προς εκμετάλλευση ή μεταπώληση ή ανέγερση οικοδομών ή κτιρίων σε ξένα οικόπεδα, στην ημεδαπή και αλλοδαπή ,είτε αντί εργολαβικού ανταλλάγματος είτε κατά το σύστημα της αντιπαροχής είτε καθ΄ οιονδήποτε άλλο τρόπο . 4.Η αγορά, πώληση ,ενοικίαση ,αξιοποίηση και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο παντός είδους ακινήτων σε ολόκληρη την επικράτεια και στο εξωτερικό. 5.Η διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων περιλαμβανόμενης της μίσθωσης που ανήκουν στην εταιρεία ή σε τρίτους και η παροχή τεχνικών συμβουλών και συναφών θεμάτων. 6.Η ανάληψη και εκτέλεση οιουδήποτε τεχνικού έργου είτε για λογαριασμό της εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ,η ανάληψη και εκτέλεση οιουδήποτε έργου προς εκμετάλλευση από την εταιρεία για ίδιο λογαριασμό ή για εκποίηση τους επί κέρδει. 7.Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών , η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις δραστηριότητες της είτε η ίδια ,είτε με την σύσταση ή συμμετοχή σε οποιασδήποτε νομικής φύσεως εταιρείες ,είτε με σύμπραξη (κοινοπραξία)με τρίτους ,φυσικά ή νομικά πρόσωπα και γενικά να προβαίνει σε παντός είδους συμπράξεις προβλεπόμενες από το νόμο. Οι σκοποί της εταιρείας δύναται να επεκταθούν ή να τροποποιηθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας (εφεξής η «Γενική Συνέλευση») και σχετικής τροποποίηση του παρόντος άρθρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κ.Ν.2190/1920,όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Κύρια

Σύνδεση