ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ 19 , ΠΑΛΛΗΝΗ, 15351

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.


ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ 19 , ΠΑΛΛΗΝΗ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998250335
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8383601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 30-07-2008
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 27-08-2008
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ORGANIZING & PROMOTION
OIKONOMOU ORGANIZING & PROMOTION

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ 19
  Πόλη:
ΠΑΛΛΗΝΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΛΛΗΝΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Εισαγωγές. Εμπορία προϊόντων προβολής και επικοινωνίας και συναφών ειδών. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται: (α) Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού οργανισμού, εφόσον η εγγύηση συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωση τους. (β) Να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και (γ) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς στους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση