(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)Α4 ART DESIGN ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 189 , ΑΘΗΝΑ, 11471

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)Α4 ART DESIGN ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 189 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ. 997936697
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9002401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 30-09-2009
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 30-09-2009
Κατάσταση ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

A4 ART DESIGN

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 189
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑΠΟΛΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της συνιστώμενης εταιρίας είναι: 1.-Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον τομέα των γραφικών τεχνών (graphic design) στις οποίες περιλαμβάνονται η δημιουργία, ο σχεδιασμός και η προβολή της εταιρικής ταυτότητας, λογοτύπων και εντύπων επιχείρησης, επαγγελματικών καρτών, μενού και καταλόγων καθώς και διαφημιστικών θεματικών πάρκων και η διενέργεια εργασιών που έχουν σχέση με τις γραφικές τέχνες ως και άλλων συναφών εργασιών, όπως η λειτουργία εργαστηρίου γραφικών τεχνών, αναπαραγωγή φίλμς, διαχωρισμοί χρωμάτων, μακέτες,μοντάζ. 2.-Ο σχεδιασμός, η επιμέλεια και η εκτύπωση παντός είδους εντύπων. 3.-Η ηλεκτρονική επεξεργασία, η σελιδοποίηση, ή ένθεση, το μοντάζ, η διαχείριση και εκτύπωση βάσει δεδομένων και η εμφακέλλωση παντός είδους εντύπων. 4.-Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, αντιπροσωπεία, παραγωγή, ενοικίαση, εκμετάλλευση, παρουσίαση, διάθεση και παροχή φωτογραφιών, διαφανειών, ταινιών κάθε περιεχομένου, ηλεκτρονικών και ψηφιακών απεικονίσεων, εικόνων, σχεδίων, καταλόγων και γενικά αποτυπώσεων επί παντός υλικού, συμπεριλαμβανομένων και των οπτικοακουστικών μέσων. 5.- Η εκτέλεση για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων υπηρεσιών προβολής και προώθησης βιβλίων και εντύπων. 6.- Η εμπορία και εισαγωγή μηχανημάτων και πρώτων υλών γραφικών τεχνών και εμπορία κάθε εμπορεύσιμου είδους και παροχή υπηρεσιών που έχουν σχέση με τις ανωτέρω δραστηριότητες. 7.- Η διαχείριση, αντιπροσώπευση, απόκτηση, πώληση, ενοικίαση, παραχώρηση χρήσης και διάθεση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 8.- Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων και τεχνικής υποστήριξης σε εταιρείες σχεδιασμού και παροχή εντύπου υλικού, διαφημιστικά μέσα, διαφημιστικές εταιρείες ή και διαφημιζόμενους και η προώθηση και οργάνωση δημοσίων σχέσεων σε σχέση με τις ανωτέρω δραστηριότητες. 9.-Η αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού που ασχολούνται με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και η συνεργασία με κάθε τρόπο με αυτούς τους οίκους. 10.- Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους ίδιους ή περεμφερείς σκοπούς. 11.- Η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών προγραμματισμού μέσων, η αγορά ή προαγορά χώρου και χρόνου για διαφημιστικά μέσα, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εμπορικών χορηγιών. 12.-Η παροχή υπηρεσιών έντυπης διαφήμισης, διαφημίσεων στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο καθώς και διαφημίσεων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 13.-Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διαφήμισης ( flash multimedia) και η ανάπτυξη διαφημιστικών προγραμμάτων γενικά και στο διαδίκτυο ( banners). 14.-O σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η οργάνωση, ο έλεγχος και η υλοποίηση γενικών δραστηριοτήτων μάρκετινγκ και μάρκετινγκ νέων τεχνολογιών/Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ. 15.-Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η οργάνωση, ο έλεγχος και η υλοποίηση δραστηριοτήτων επικοινωνίας, προώθησης και ψηφιακών μέσων. 16.-Ο σχεδιασμός,η ανάπτυξη, η οργάνωση, ο έλεγχος και η υλοποίηση interactive παρουσιάσεων. 17.-Η δημιουργία multimedia παρουσιάσεων σε CD-ROM, Mini CD, Business Card CD και άλλες. 18.-Κάθε άλλη μη ειδικώς κατανομαζόμενη δραστηριότητα που συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
18131001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑ Η ΜΑΚΕΤΙΣΤΑ, ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Κύρια
18121000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
18121500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
18121900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
18121900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
18131004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
18131005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Δευτερεύουσα
18131006 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗΣ Δευτερεύουσα
18131007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΤΣΙΓΚΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΙΛΜ Δευτερεύουσα
18132000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Η ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΓΧΑΡΑΚΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ Δευτερεύουσα
18133000 BOΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Δευτερεύουσα
18133000 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Δευτερεύουσα
18133002 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Π.Χ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ), ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Δευτερεύουσα
18141000 ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα

Σύνδεση