ΜΑΤΑΛΩΝ Είδη Σχολικά - Γραφείου και Τεχνολογίας Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία

24 ΧΙΛ.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ , ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, 19300

ΜΑΤΑΛΩΝ Είδη Σχολικά - Γραφείου και Τεχνολογίας Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία


24 ΧΙΛ.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ , ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094352503
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 822001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 08-07-1992
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 01-10-1992
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΜΑΤΑΛΩΝ Α.Ε.
MATALON S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
24 ΧΙΛ.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ
  Πόλη:
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι : α) Η εμπορία σχολικών ειδών, ειδών γραφείου,ειδών σχεδιάσεως,συναφών ειδών και ειδών χαρτοπωλείου εν γένει . β) Η διενέργεια κάθε άλλης πράξεως σχετιζομένης με τους ανωτέρω σκοπούς,όπως οι εισαγωγές, εξαγωγές, διαμετακομίσεις και λοιπές συναφείς εργασίες και εμπορικές πράξεις. γ) Η συσκευασία – ανασυσκευασία , η ετικετοποίηση και η εν γένει επεξεργασία των ανωτέρω ειδών. δ) Η απόκτηση, διαχείριση και εν γένει η εκμετάλλευση ακινήτων. Για να πετύχει το σκοπό αυτό η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση που έχει παρεμφερή σκοπό. β) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. γ) Να ιδρύει καταστήματα και υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση Ελληνική ή ξένη ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46492324 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΔΙΟ, ΣΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΩΝ ΜΕ ΜΥΤΗ ΑΠΟ ΠΙΛΗΜΑ (ΤΣΟΧΑ) Η ΑΛΛΟ ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΛΥΒΙΩΝ Κύρια
46492106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΛΛΗ ΜΟΡΦΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΑ, ΥΔΡΟΓΕΙΩΝ ΣΦΑΙΡΩΝ Δευτερεύουσα
46492304 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΚΛΑΣΕΡ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ Δευτερεύουσα
46492306 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
46492307 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Δευτερεύουσα
46492311 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ Δευτερεύουσα
46492312 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΦΟΔΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Η ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα
46492315 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΛΑΝΗΣ ΓΡΑΦΗΣ Η ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
46492318 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΛΥΒΙΩΝ, ΚΡΑΓΙΟΝΙΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΡΑΒΔΩΝ ΓΡΑΦΙΤΗ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙΑ, ΚΡΗΤΙΔΩΝ (ΠΑΣΤΕΛ), ΚΑΡΒΟΥΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ, ΚΙΜΩΛΙΩΝ ΓΡΑΦΗΣ Η ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΜΩΛΙΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
46492319 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΙΝΙΚΗ ΜΕΛΑΝΗ, ΣΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΑΝΗΣ, ΑΛΛΩΝ ΣΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
46492320 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ, ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ, ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΛΑΝΗΣ Δευτερεύουσα
46492325 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΡΑΦΗΣ, ΚΟΝΔΥΛΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΗΚΩΝ ΜΟΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
46492328 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΚΕΛΩΝ, ΚΟΛΛΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Δευτερεύουσα
46492329 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΛΚΟΜΑΝΙΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ Δευτερεύουσα
46492331 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΩΝ, ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΣΒΗΣΤΗΡΩΝ, ΞΥΣΤΡΩΝ ΚΛΠ Δευτερεύουσα
46492332 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46493921 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΙΝΕΛΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΓΡΑΦΗΣ Δευτερεύουσα
46493926 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ Δευτερεύουσα
46761907 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΜΗ ΚΥΨΕΛΩΔΕΙΣ Δευτερεύουσα
46761910 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ, ΛΩΡΙΔΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΤΑΙΝΙΩΝ, ΣΕ ΡΟΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΛΑΤΟΥΣ >= 20 CM Δευτερεύουσα
47524108 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΡΦΙΩΝ, ΠΡΟΚΩΝ, ΠΙΝΕΖΩΝ, ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47524204 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47524208 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΑΔΙΑΦΑΝΟΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΥΑΛΩΔΩΝ ΣΜΑΛΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ, ΥΓΡΩΝ ΛΟΥΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ Δευτερεύουσα
47524212 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΕΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, ΣΕ ΜΗ ΥΔΑΤΩΔΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑ Δευτερεύουσα
47626304 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
47626307 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΚΛΑΣΕΡ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ Δευτερεύουσα
47626308 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΩΝ ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ Δευτερεύουσα
47626313 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ Δευτερεύουσα
47626314 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΦΟΔΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Η ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα
47626317 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΛΑΝΗΣ ΓΡΑΦΗΣ Η ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
47626320 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΛΥΒΙΩΝ, ΚΡΑΓΙΟΝΙΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΡΑΒΔΩΝ ΓΡΑΦΙΤΗ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙΑ, ΚΡΗΤΙΔΩΝ (ΠΑΣΤΕΛ), ΚΑΡΒΟΥΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ, ΚΙΜΩΛΙΩΝ ΓΡΑΦΗΣ Η ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΜΩΛΙΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
47626321 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΙΝΙΚΗ ΜΕΛΑΝΗ, ΣΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΑΝΗΣ, ΑΛΛΩΝ ΣΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
47626326 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΔΙΟ, ΣΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΩΝ ΜΕ ΜΥΤΗ ΑΠΟ ΠΙΛΗΜΑ (ΤΣΟΧΑ) Η ΑΛΛΟ ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΛΥΒΙΩΝ Δευτερεύουσα
47626327 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΡΑΦΗΣ, ΚΟΝΔΥΛΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΗΚΩΝ ΜΟΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
47626329 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ, ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ, ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ Η ΜΕΤΑΛΛΟ Δευτερεύουσα
47626337 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΩΝ, ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΣΒΗΣΤΗΡΩΝ, ΞΥΣΤΡΩΝ ΚΛΠ Δευτερεύουσα
47626340 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΩΝ, ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47636401 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΚΑΣΕΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ (CDS, DVDS ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
47636402 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΟΥ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση