ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΗΝΙΑΚΟΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Ε.

25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 159 , ΙΛΙΟΝ, 13123

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΗΝΙΑΚΟΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Ε.


25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 159 , ΙΛΙΟΝ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 997890304
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123684001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 10-03-2011
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 15-03-2011
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

IQ STORES

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 159
  Πόλη:
ΙΛΙΟΝ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας θα είναι η εμπορική δραστηριότητα ειδών βιοτικής και πρώτης ανάγκης . Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο ειδών βιοτικής ανάγκης (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρονται είδη δώρων ,είδη οικιακής χρήσης ,είδη καλλωπισμού, χαρτικά, δώρα και υλικά καθαρισμού κ.λ.π.). Ειδικότερα ακολουθεί αναλυτική αναφορά ΚΑΔ δραστηριότητας: Α) ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας 47.75.76.19: Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας ,χαρτομάντιλων ,μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου ,τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού από χαρτί, B) ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας 47.78.84.01: Λιανικό εμπόριο απορρυπαντικών ειδών, Γ) ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας 47.75.76.02:Λιανικό εμπόριο αρωμάτων και κολονιών, Δ) ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας 47.59.58.08: Λιανικό εμπόριο γυάλινων ειδών, επιτραπέζιων ή μαγειρικών, καλλωπισμού, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης και παρόμοιων, Δ) ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας 46.49.19.23: Χονδρικό εμπόριο χαρτιού υγείας , χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού από χαρτί, Ε) ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας 46.44.11.04: Χονδρικό εμπόριο γυάλινων ειδών, επιτραπέζιων ή μαγειρικών, καλλωπισμού, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης και παρόμοιων, Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών η εταιρεία θα μπορεί να ενεργεί όλες τις προσήκουσες πράξεις ,όπως ,ιδίως, να αγοράζει πρώτες ύλες , να αποκτά ή να μισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα, να συνάπτει συμβάσεις εργασίας , να συνάπτει συμβάσεις δανείου και πιστώσεως με τράπεζες και με ιδιώτες , να παραχωρεί και να δέχεται εμπράγματες εξασφαλίσεις , να υπογράφει αξιόγραφα, να ζητά την έκδοση διοικητικών αδειών κ.ο.κ.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση