Μ.ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 123 , ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 17676

Μ.ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 123 , ΚΑΛΛΙΘΕΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800653848
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134277201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 23-04-2015
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 10-01-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ
REDSALES EE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 123
  Πόλη:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Άρθρο 4 Σκοπός 1. Σκοπός της εταιρείας είναι : - Η παροχή εκπτωτικών προγραμμάτων σε καταναλωτές. - Η παροχή διαφημιστικών και συναφώς υπηρεσιών επικοινωνίας - Η παροχή υπηρεσιών ανεύρεσης πελατών - Πάσης φύσεως δραστηριότητες στον τομέα των τηλεπικοινωνιών -Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων - Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο αρωμάτων, καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού - Κάθε συναφής με τους παραπάνω σκοπούς - Η έκδοση άλλων λογιστικών εφαρμογών που διαθέτονται σε συσκευασία - Η άσκηση δραστηριοτήτων προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων - Η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων - Η παροχή υπηρεσιών συμβουλών σε θέματα μάρκετιγκ - Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές - Η έκδοση λογισμικού - Η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού, ιστοσελίδων, φιλοξενίας ((webhosting) - Η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης συνεδρίων και σεμιναρίων. - Η διενέργεια μελετών , κατασκευών και εργασιών πάσης φύσεως. - Η διενέργεια γενικού εμπορίου Η άσκηση πάσης φύσεως ενδοκοινοτικών συναλλαγών , παροχή και λήψη υπηρεσιών και προσωπικού που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τους εν γένει σκοπούς της εταιρείας, η άσκηση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων, καθώς και οι εισαγωγές και εξαγωγές εμπορευμάτων και των εν γένει ειδών της δραστηριότητας της εταιρείας από και προς τρίτες χώρες. ΚΑΔ: [81.10.1] Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ), [81.10.10] Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ), [81.21.10.02] Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, [81.22.12.03] Υπηρεσίες καθαρισμού ειδικών επαγγελματικών χώρων (νοσοκομείων κλπ), [81.29.11] Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίας κλπ), [81.29.11.01] Υπηρεσίες απολύμανσης αποθηκών και άλλων χώρων, [81.29.11.02] Υπηρεσίες απολύμανσης οικιών, [68.32.11.03] Υπηρεσίες έκδοσης λογαριασμών κοινοχρήστων πολυκατοικιών, [68.32.11] Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων κατοικιών βάσει αμοιβής ή σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης, [68.32.11.01] Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων πολυκατοικιών, [81.2] Δραστηριότητες καθαρισμού, [81.21] Γενικός καθαρισμός κτιρίων, [81.21.1] Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων, [81.21.10] Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων, [81.21.10.01] Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας, [81.21.10.02] Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, [81.21.10.03] Υπηρεσίες καθαριστή οικιών και άλλων χώρων, [81.21.10.04] Υπηρεσίες κατ' οίκον στιλβώματος επίπλων, [81.22] Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού, [81.22.1] Υπηρεσίες βιομηχανικού καθαρισμού, [81.22.11] Υπηρεσίες καθαρισμού παράθυρων, [81.22.12] Υπηρεσίες εξειδικευμένου καθαρισμού, [81.22.12.01] Yπηρεσίες αποστείρωσης αντικειμένων ή εγκαταστάσεων (χειρουργείων κλπ), [81.22.12.02] Υπηρεσίες καθαρισμού δεξαμενών (εργοστάσιων, πλοίων κλπ), [81.22.12.03] Υπηρεσίες καθαρισμού ειδικών επαγγελματικών χώρων (νοσοκομείων κλπ), [81.22.13] Υπηρεσίες καθαρισμού κλιβάνων και καπνοδόχων, [81.29] Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού, [81.29.1] Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού, [81.29.11] Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίας κλπ), [81.29.11.01] Υπηρεσίες απολύμανσης αποθηκών και άλλων χώρων, [81.29.11.02] Υπηρεσίες απολύμανσης οικιών, [81.29.12] Υπηρεσίες σάρωσης και απομάκρυνσης χιονιού και πάγου, [81.29.13] Άλλες υπηρεσίες υγιεινής, [81.29.19] Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού π.δ.κ.α., [81.29.19.01] Υπηρεσίες καθαρισμού μεταφορικών μέσων, [81.29.19.02] Υπηρεσίες καθαρισμού πλοίων, [81.29.19.03] Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού, [81.10] Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών, [81.10.1] Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ), [81.10.10] Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ) [43.22} - Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης [43.22.2] - Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου [43.22.12.05] - Υπηρεσίες τοποθέτησης ηλιακών θερμοσίφωνων, κλιματιστικών κλπ [46.75.11.03] - Χονδρικό εμπόριο απολυμαντικών [33.12.19.01] Υπηρεσίες αναγόμωσης πυροσβεστήρων [81.30.10.01 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού) [25.11.23] Δημιουργία άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, κατασκευή λαμαρινών, ράβδων, μορφοράβδων και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο [25.11.23.01] Κατασκευή δομικών μεταλλικών συστημάτων στηρίξεως [25.11.23.02] Κατασκευή μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας [25.11.23.03] Κατασκευή τυποποιημένων μεταλλικών τζακιών και παρόμοιων ειδών [25.11.23.04] Παραγωγή δομικών προϊόντων και μερών τους από αλουμίνιο [41.20.30] Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) [43.21.10] Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων [43.21.10.01] Εργασίες εγκατάστασης αλεξικέραυνων [43.21.10.02] Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών [43.21.10.03] Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση υλικών [43.21.10.04] Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων [43.99.10] Εργασίες στεγάνωσης [43.99.10.01] Εργασίες στεγάνωσης σε επίπεδες στέγες και σε εξώστες [43.99.10.02] Εργασίες στεγάνωσης του εσωτερικού μέρους κατασκευών και άλλων υπόγειων κατασκευών [43.99.90] Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α. [43.99.90.01] Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά [43.99.90.02] Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά [43.99.90.03] Εργασίες εγκατάστασης κολυμβητικών δεξαμενών (πισινών) [43.99.90.04] Εργασίες επισκευής και συντήρησης ιστορικών και παραδοσιακών κτιρίων [43.99.90.05] Εργασίες κατασκευής εστιών (τζακιών) [43.99.90.06] Εργασίες μετακίνησης κτιρίων [43.99.90.07 ]Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών, οδοποιητικών κλπ) 2. Προς επίτευξη των σκοπών της αυτών, η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, αποθήκες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ,να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο η παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να συνεργάζεται ελευθέρα με οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή η αλλοδαπή με όμοιο η παρεμφερή σκοπό.»


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
70221305 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Κύρια
33121901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Δευτερεύουσα
43220000 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ Δευτερεύουσα
43221205 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΠ Δευτερεύουσα
43222000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Δευτερεύουσα
46451000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46751103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47757600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
58290000 ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62011103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (MULTIMEDIA) Δευτερεύουσα
63111200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (WEB HOSTING) Δευτερεύουσα
63121000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΥΛΩΝ (WEB PORTALS) Δευτερεύουσα
73110000 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Δευτερεύουσα
73201901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
81210000 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
81220000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
81290000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
81291101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
81291102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
81291300 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Δευτερεύουσα
81301001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΠΟΥΡΟΥ) Δευτερεύουσα
82301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση