ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΚΥΚΝΩΝ 27-29 , ΓΑΛΑΤΣΙ, 11146

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


ΚΥΚΝΩΝ 27-29 , ΓΑΛΑΤΣΙ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800388225
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119688501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 23-02-2012
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 23-02-2012
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

CHATZIS PRESTIGE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΥΚΝΩΝ 27-29
  Πόλη:
ΓΑΛΑΤΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΓΑΛΑΤΣΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΥΧΕΤΗΡΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ. ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΝΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ή ΆΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ, ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Ή ΣΥΣΤΑΘΗΣΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΣΕΣ ΤΟΝ ΙΔΙΟ Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΗ ΣΚΟΠΟ.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση