ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΑΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ - ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 131 , ΚΟΡΩΠΙ, 19400

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΑΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ - ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ


ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 131 , ΚΟΡΩΠΙ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 800388968
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119717901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 24-02-2012
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 24-02-2012
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

RECYCOM

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 131
  Πόλη:
ΚΟΡΩΠΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΟΡΩΠΙ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρίας θα είναι η, για επίτευξη εμπορικού κέρδους: α) Εμπορία, χονδρική και λιανική , πάσης φύσεως ειδών ένδυσης και υπόδησης , καινούργιων και μεταχειρισμένων. β) Η συγκέντρωση , ανακύκλωση και πώληση πάσης φύσεως ειδών ένδυσης και υπόδησης, με το κομμάτι ή με το κιλό. γ) Λειτουργία μονάδας ανακύκλωσης πάσης φύσεως μεταχειρισμένων ειδών και υλικών και ενδεικτικά ειδών ένδυσης και υπόδησης , μεταλλικών , πλαστικών, γυάλινων και χάρτινων ειδών και εμπορία των ανακτωμένων υλικών. δ) Λειτουργία μονάδας ανακύκλωσης και απόσυρσης πάσης φύσεως συσκευών και οχημάτων και εμπορία των ανακτωμένων υλικών. ε) Κάθε άλλη συναφής εργασία. Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών η εταιρία θα μπορεί να ενεργεί όλες τις προσήκουσες πράξεις, όπως, ιδίως, να συγκεντρώνει μέσω σημείων και κάδων ανακύκλωσης ή αγοράζει μεταχειρισμένα είδη και μεταπωλεί αυτά, να αποκτά ή να μισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα, να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, να συνάπτει συμβάσεις δανείου και πιστώσεως με τράπεζες και με ιδιώτες, να παραχωρεί και να δέχεται εμπράγματες εξασφαλίσεις, να υπογράφει αξιόγραφα, να ζητά την έκδοση διοικητικών αδειών κ.ο.κ.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση